NYHEDER 25. FEB 2021 KL. 22:16

Dansk PersonTransport En grøn infrastrukturplan vil understøtte den kollektive trafik

Af: kollektivtrafik

Interesseorganisationen Dansk PersonTransport, som organiserer bus- og taxivognmænd med fokus på persontransport med store og små biler på landets gader og veje, har fremlagt et bidrag til kommende forhandlinger om, hvordan infrastrukturen i Danmark skal se ud. Dansk PersonTransport har fokus på, hvordan veje og gader bør prioriteres - og på samkørsel i busser, taxier og private biler


Dansk PersonTransport understreger vigtigheden af, at en ny plan for infrastrukturen skal have som vision at styrke den kollektive trafik med bus, taxi og flextrafik.

- Hos Dansk PersonTransport er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at en ny plan for infrastrukturen skal have som vision at styrke den kollektive trafik med bus, taxi og flextrafik, så man kan leve med et mindre forbrug af privatbil, siger direktør for Dansk PersonTransport, Michael Møller Nielsen.

- Det gælder både i byen og på landet. Rutebusser, fjernbusser, turistbusser, taxier og flexbiler er grønne og alternativer til alle danskere, så de har mulighed for at være mindre afhængige af at have tilgang til egen bil. Netop derfor er det så vigtigt, at dette område bliver prioriteret.


For Dansk PersonTransport er det vigtigt, at en plan for infrastrukturen prioriterer de følgende seks elementer, så den grønne infrastrukturplan får de bedste mulige forudsætninger:

  • Etablering af BRT-anlæg i de større byer
  • Bedre fremkommelighed for busser i byer
  • Fremkommelighed på statsveje der binder landet sammen med en klimavenlig buskørsel
  • Sammenhæng mellem cykeltrafik og kollektiv bustrafik og taxitrafik
  • Knudepunkter i hele landet - omdrejningspunkt for grøn mobilitet
  • Etablering af ladeinfrastruktur til persontransporten


- Vi skal altså have for øje at med den rette infrastruktur og mobilitetstænkning, kan den danske persontransportbranche med kollektiv bustrafik, taxier, turistbusser, fjernbusser og flextrafik bidrage ganske væsentligt til at sikre mobilitet for alle samtidig med, at vi tager livtag med de store udfordringer for grøn omstilling og trængsel, som det danske samfund står overfor, siger Michael Møller Nielsen.

Interesserede kan se Dansk PersonTransport's udspil "Grøn mobilitet sikres ved øget brug af bus, taxi og flextrafik" her:

Transportminister Benny Engelbrecht vil stå i spidsen for de kommende forhandlinger om en grøn infrastrukturplan, som en vigtig del af den grønne omstilling. Forhandlingerne ventes at gå i gang i løbet af foråret.