NYHEDER 27. MAJ 2024 KL. 13:59

Trafikselskab i Hovedstadsområdet: Et sammenhængende busnet til Letbanen er på plads

Af: kollektivtrafik

Hovedstadens nye letbane, der snart er på skinner langs Ring 3 i Hovedstadsområdet, kommer til at indgå i et sammenhængende busnet på tværs af de omkringliggende kommuner. 13 kommuner og to regioner har sammen med Movia besluttet at tilpasse busnettet og lancere Nyt Ringnet, der skal åbne i december 2025. Nyt Ringnet er et busnet, der hænger sammen med Letbanen og samtidig binder kommunerne sammen på en måde, der både tager højde for rejseveje på tværs og lokale behov


Når den nye letbane i Hovedstadsområdet begynder at køre langs Ring 3, opstår der nye måder og behov for at rejse ud og hjem med kollektiv transport. For at sikre en god, koordineret sammenhæng til letbanen og for at imødekomme lokale behov har 13 kommuner og to regioner i tæt samarbejde mellem Movia besluttet en række tilpasninger af busnettet i form af Nyt Ringnet.

De 13 kommuner er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk Kommuner, mens regionerne er Region Hovedstaden og Region Sjælland.

- 13 kommuner og to regioner har sammen med Movia samarbejdet om planlægningen og beslutningerne om det nye busnet. Gennem en åben og konstruktiv dialog på tværs af kommunerne er der i fællesskab blevet fastlagt et sammenhængende busnet til glæde for borgerne og virksomhederne langs den nye letbanestrækning, som samtidig kommer til at binde lokalsamfundene bedre sammen, siger ressourcedirektør i Movia, Per Gellert.

- Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Hovedstadens Letbane og kommunerne om at skabe god sammenhæng i den kollektive transport, siger han videre.

Når Nyt Ringnet åbner i december 2025 vil det være med en række ændringer i busnettet i de ovennævnte kommuner. Der kommer tre nye linier, 24 linier får ny rute, tre linier bliver nedlagt og erstattes af Letbanen, mens ni linier nedlægges og erstattes af andre buslinier. 

Hvis man er nysgerrig efter at vide mere om, hvordan det nye busnet kommer til at folde sig ud, er det i dag muligt at gå ind på web-siden dinoffentligetransport.dk/nyt-ringnet, hvor man kan se de nye buslinier i Nyt Ringnet.

Websiden vil også fungere som kanal for en større borgerrettet informationskampagne om bustilpasningerne, der går i gang i sommeren 2025 og som planlægges at køre frem til åbningen af Nyt Ringnet i december 2025.
 
 
Fakta om Nyt Ringnet:

  • Bustilpasningen i forbindelse med den nye letbane går under navnet Nyt Ringnet og træder kraft i december 2025
  • De 13 kommuner, der er en del af Nyt Ringnet, er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Vallensbæk Kommuner
  • Region Hovedstaden og Region Sjælland har sammen med de 13 kommuner bidraget til at udarbejde løsningsforslag i Nyt Ringnet

I alt er der 39 ændringer i busnettet
  • Der kommer tre nye buslinier 
  • 24 buslinier får tilpasset ruten
  • Tre buslinier bliver erstattet af letbanen. Det drejer sig om 300S, 180 og 181 
  • Ni buslinier nedlægges og erstattes af andre buslinier 
  • I forbindelse med beslutningen af Nyt Ringnet har der været afholdt 2 borgermøder og 9 høringer i kommunerne

Interesserede kan læse mere om tilpasningerne på de enkelte buslinier og i de enkelte kommuner her: