NYHEDER 26. FEB 2020 KL. 13:27

Fire hospitaler i Region Hovedstaden reserverer plads til el-taxier

Af: kollektivtrafik

Fire hospitaler i Region Hovedstaden reserverer plads til el-taxier
De nye holdepladser til el- og brinttaxier på Hvidovre, Bispebjerg, Herlev og Gentofte Hospital er tydeligt markeret med en grøn ramme.

Hospitaler i Region Hovedstaden har fået nye grønne p-holdepladser til elektriske taxier med batteri- eller brintsystemer. Pladserne giver de hospitalsbesøgende kortere vej til en miljøvenlige taxi og er et vigtigt skridt i regionens igangværende arbejde med at understøtte den grønne omstilling på transportområdet

Når besøgende og medarbejdere på Region Hovedstadens hospitaler fremover kører afsted fra hovedindgangen i en taxi, kan det for fleres vedkommende foregår i el-taxier med batteri- eller brintsystemer, som holder på nye særligt afmærkede grønne p-holdepladser. Holdepladserne er placeret, så de står tættere på indgangen end de øvrige holdepladser til taxier, og de er forbeholdt chauffører, der kører i en bæredygtig bil.

Taxiselskaberne støtter op
Blandt taxiselskaberne er der også opbakning til de nye holdepladser på hospitalerne. Det fortæller vicedirektøren for Dansk Person Transport, Trine Wollenberg.

- Taxibranchen vil rigtig gerne bidrage til den grønne omstilling, men en af de helt store udfordringer er de store udgifter forbundet med at få udskiftet gamle vogne til nogle, der kører på el eller brint. Derfor er vi glade for, at man også fra det offentliges side gør det økonomisk attraktivt at omstille ved for eksempel at give nogle fordele til de vognmænd, der baner vejen for den grønne omstilling i branchen, siger Trine Wollenberg.

Foreløbigt finder man de grønne p-holdepladser på fire af Region Hovedstaden hospitaler. Det gælder Herlev, Gentofte, Bispebjerg og Hvidovre Hospital.

En del af større indsats
Etableringen af grønne p-holdepladser er en del af en større indsats for en omstilling i taxibranchen og foregår i et samarbejde mellem blandt andet Dansk Person Transport, Københavns Lufthavn, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

- En taxi kører årligt det samme antal kilometer, som 6-8 personbiler. Det betyder, at CO2-udslippet og partikel- og støjforureningen ligeledes skal ganges med 6-8 for hver taxi i bybilledet. I København er der ca. 2.500 taxier, så det kommer hurtigt til at betyde noget i det store klimaregnskab, når flere skifter til en el eller brint, siger Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Flere taxiselskaber er i øjeblikket i gang med en omstilling. Taxibranchen har nu i alt ca. 130 grønne taxier på gaden i København og forventer op imod 500 i løbet af 2020.

Den udvikling glæder regionrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

- Eksemplet med partnerskabet for grøn omstilling af taxibranchen viser, at man med små tiltag kan være med til rykke store beslutninger frem i tiden. Etableringen af pladserne på hospitalerne giver taxivognmændene et incitament til at hoppe med på den grønne bølge, og pladserne gør det samtidig nemmere for mennesker at træffe bæredygtige valg ude på hospitalerne. Det skaber en rigtig fornuftig udvikling, som vi skal holde fast i, siger hun.


Fakta om de grønne taxi-pladser:
Foreløbigt finder man de grønne taxi-holdepladser på Bispebjerg, Gentofte, Herlev og Hvidovre Hospital.

Etableringen af pladserne udgør ét af flere initiativer, som allerede er i fuld gang eller på vej fra samarbejdet Partnerskabet for grøn omstilling af taxibranchen.

Blandt initiativerne er et lignende køsystem ved Cph Lufthavn og ved andre trafikknudepunkter i København. Derudover kan nævnes etableringen af 7 hurtigladere dedikeret til taxi-branchen.

Med i Partnerskabet for grøn omstilling af taxibranchen er blandt andet Dansk Person Transport, flere af taxi-branchens selskaber, Cph. Lufthavn, E.ON, Københavns Kommune og Det Økologiske Råd og Region Hovedstaden.

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE