NYHEDER 31. MAJ 2023 KL. 11:13

Flere medarbejdere skal gøre sagsbehandling af chaufførkort hurtigere

Af: kollektivtrafik

En stor stigning i antallet af ansøgninger om chaufførkort på taxi-området har i øjeblikket betydning for sagsbehandlingstiden hos Færdselsstyrelsen, som har gennemført flere tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden


I årets første kvartal er antallet af ansøgninger om fornyelse af chaufførkort steget markant. Det har medført forlænget sagsbehandlingstid hos Færdselsstyrelsen.

Chaufførkort, som ikke tidbegrænses af helbredsmæssige årsager, har en gyldighed på fem år. I 2018 behandlede Færdselsstyrelsen et rekordstort antal ansøgninger, hvorfor en stigning i antallet af ansøgninger i 2023 er naturlig. Dog har antallet af ansøgninger i begyndelsen af 2023 været helt ekstraordinært stort og udover det forventede.

Færdselsstyrelsen har fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden hurtigst muligt og imødekomme de udfordringer, den forlængede sagsbehandlingstid kan medføre. På den baggrund ansatte Færdselsstyrelsen yderligere to sagsbehandlere pr. 1. maj.

Styrelsen har også opprioriteret behandling af ansøgninger om chaufførkort fra ansøgere, som har indgivet en nyansøgning gennem et uddannelsessted.

Ansøgere, som har søgt om fornyelse af et chaufførkort, har mulighed for at få udstedt et midlertidigt chaufførkort under sagens behandling. Chauffører, som har et chaufførkort, og som er i arbejde, vil derfor kunne fortsætte deres arbejde.

Status på sagsbehandlingstider
Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket cirka 71 dage ved ansøgninger om fornyelse og 69 dage ved nye ansøgninger om chaufførkort. Det gælder ansøgninger, hvor Færdselsstyrelsen har modtaget alle oplysninger, når sagsbehandlingen begynder.

Sagsbehandlingstiden for den enkelte ansøgning kan stige yderligere, hvis der er forhold på straffeattesten eller helbredsattesten, som kræver, at der skal indhentes flere oplysninger, før sagen kan vurderes.

 

Hvad betyder det for den enkelte chauffør?

  • Hvis man allerede har et chaufførkort, som man skal have fornyet, skal man ansøge om fornyelse gennem systemet BAT2. Man kan tidligst ansøge seks måneder inden ens chaufførkort udløber. Færdselsstyrelsen anbefaler, at man ansøger omkring tre måneder inden kortet udløber
  • Hvis ens chaufførkort når at udløbe inden, ens ansøgningssag er færdigbehandlet, kan man kontakte Færdselsstyrelsen og anmode om et midlertidigt chaufførkort
  • Hvis man ikke har et chaufførkort i forvejen, sender ens uddannelsessted ansøgningen om chaufførkort, når man har gennemført et kvalifikationskursus. Det er her ikke muligt at få udstedt et midlertidigt chaufførkort