NYHEDER 2. SEP 2019 KL. 11:07

Flere mennesker tog et tog

Af: kollektivtrafik

I 2018 var der ifølge Danmarks Statistik 273 millioner passagerer i togene på det danske skinnenet. I forhold til året før var det en fremgang på 1,2 procent. Fremgangen skyldtes en stigning i antallet af passagerer i Københavns Metro på 1,9 procent til 65 millioner passagerer og andre baner inklusiv letbanen i Aarhus. Passagertallet på andre baner steg med 29,1 procent til 16 millioner

Danmarks Statistik peger på, at den markante stigning i høj grad kan tilskrives Aarhus Letbane. For S-tog og almindelig togdrift faldt antallet af passagerer til henholdsvis 111 millioner og 82 millioner i 2018.

2018 var det første år, hvor Aarhus Letbane kørte hele året. Den nåede i 2018 et passagerantal på knap 3,3 millioner, hvor knap 2 millioner var i andet halvår. Trækker man de passager fra, som nåede at benytte sig af letbanen i julen 2017, så svarer stigningen i antallet af passagerer i 2018 stort set til den samlede stigning i antallet af passagerer på det danske skinnenet. Persontransportarbejdet på letbanen nåede op på 14 millioner personkm. Knap 10 millioner af disse lå i andet halvår, hvilket især kan tilskrives benyttelsen af det nye skinnenet.

Den første del af Aarhus Letbane fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby åbnede 21. december 2017, mens udvidelsen til Lisbjergskolen åbnede i august 2018. Samtidigt åbnede strækningen fra Aarhus H til Odder. Skinnenettet på Letbanen udgjorde 6 km i første halvår af 2018, mens det med udvidelserne i andet halvår nåede op på 38 km. Samtidigt blev antallet af standsningssteder udvidet fra 14 til 32.

Ud over de forhold, som Danmarks Statistik nævner med hensyn til nye spor, er det værd at bemærke, at der i de seneste år har været en række sporarbejder, der har påvirket togtrafikken med færre tog og perioder med lukkede spor.SENESTE NYT

NYHEDER 27. JAN 2020 KL. 10:43
Vi er kommet godt fra start
NYHEDER 22. JAN 2020 KL. 10:12
Rabatreform udløser kritik
NYHEDER 15. JAN 2020 KL. 15:44
Luftkvaliteten er forbedret

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE