NYHEDER 14. MAJ 2020 KL. 09:55

Flere rejsende i den kollektive transport

Af: kollektivtrafik

Med den gradvise genåbning af landet vil flere og flere stige på busser og tog. Myndighederne opfordrer til, at man fortsætter med at vise hensyn og så vidt muligt rejser uden for myldretiden. Som følge af Sundhedsstyrelsen reviderede retningslinier om forebyggelse af spredning af corona-virus, hvor afstandskravet er sat ned, får trafikselskaber og operatører mulighed for øge brugen af kapaciteten i busser og tog


Sundhedsstyrelsen kom mandag 10. maj med nye og reviderede sundhedsfaglige anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Anbefalingerne betyder, ud over et mindsket afstandskrav, øget fokus på god hygiejne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder en fysisk afstand på en meter og især undgår at være tæt, hvis man står eller sidder ansigt-til-ansigt. Der kan være en række situationer, hvor det - også over længere tidsrum - ikke er muligt at sikre mindst en meters afstand mellem personer. Det kan for eksempel være siddende transport over længere afstande i bus, tog eller fly, hvor sædeindretningen er sådan, at man ikke kan overholde kravet om en meters afstand. I sådanne situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under en meter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter - eksempelvis i busser, tog og fly.

De sundhedsfaglige anbefalinger betyder, at trafikvirksomhederne får bedre mulighed for at anvende kapaciteten i den kollektive transport. Det kan både handle om at anvende en større del af sædekapaciteten, så der bliver plads til flere rejsende i bussen og i toget, og at overveje igen at tillade indstigning ad fordøren i busserne.

- Det er et fælles ansvar for trafikvirksomhederne, kunderne og arbejdspladserne, at vi kan få den kollektive transport til at fungere effektivt og sundhedsmæssigt forsvarligt nu, hvor vi igen regner med, at der kommer flere passagerer, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Vi skal stadig holde afstand til hinanden - anbefalingen lyder på en meter. Det er trafikvirksomhedernes opgave at anvende den kollektive trafiks kapacitet, som de finder mest hensigtsmæssigt inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger. Samtidig skal de rejsende blive ved med at tage hensyn til hinanden.

Benny Engelbrecht peger på, at det, hvis det er muligt, er en god ide at tage cyklen på de kortere ture og undgå at rejse i myldretiden. Det er også vigtigt, at arbejdspladserne fortsat bidrager til at sprede trafikken over dagen gennem fleksible møde- og gåtider.

De generelle opfordringer til personer, der rejser med kollektiv transport gælder fortsat:

1. Gå eller tag cyklen ved kortere ture
Skal du blot en kort tur, overvej da, om det er muligt for dig at cykle eller gå. På den måde undgår du tæt kontakt under transporten, og du giver andre rejsende - som ikke har samme mulighed - bedre plads i den offentlige transport.

2. Rejs uden for myldretiden
I myldretiden kan passagerne i den offentlige transport komme ud for at skulle stå særligt tæt - eksempelvis i busser, tog og metro. Overvej, om du har mulighed for at rejse uden for myldretiden, ved for eksempelvis at flytte din aftale eller møde lidt tidligere eller senere på arbejdspladsen.

3. Vis hensyn til andre rejsende
Host og nys ikke i retningen af dine medrejsende. Skal du hoste eller nyse, gør det da i dit ærme eller i et engangslommetørklæde. Vær særlig opmærksom på ikke at hoste eller nyse i nærheden af ældre medrejsende.

4. Husk den gode håndhygiejne
Når du rejser med offentlig transport, er det ofte nødvendigt at holde fast for at holde balancen. God og grundig håndhygiejne er effektivt ift. forebyggelse af coronavirus. Vær derfor opmærksom på dette, når du er eller har været i direkte kontakt med de fælles berøringsflader (håndtag, stopknapper m.v.) med andre rejsende.

5. Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg, eller formoder at være smittet
Er du syg, eller formoder du, at du er smittet, så tag hensyn til andre ved ikke at rejse med offentlige transportmidler. Hvis du lander i lufthavnen fra udlandet og har symptomer på coronavirus/COVID-19 eller formoder at være smittet, skal du tage egen bil hjem.Corona