NYHEDER 28. JAN 2020 KL. 14:48

Flere vælger letbanen til og fra Grenå

Af: kollektivtrafik

Flere vælger letbanen til og fra Grenå
Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata.

Trafikselskabet Midttrafiks tællinger for fjerde kvartal 2019 viser en væsentlig stigning i passagertallet mod Grenaa i forhold til tidligere. På en hverdag i årets sidste kvartal rejste der i gennemsnit omkring 4.600 passagerer med letbanetogene til og fra Grenå. Tilbage i 2016, hvor DSB betjente strækningen med Desiro-tog var passagertallet på hverdag omkring 4.000


Midttrafik anfører, at mere stabil drift og en samlet rettidighed på hele strækningen i december på 98,1 procent har medført kundefremgang på Letbanens strækning mellem Aarhus H og Grenaa. På en gennemsnitlig hverdag rejser der omkring 18.500 kunder på den samlede strækning. Mens passagertallet for L2 mod Odder og indre strækning Aarhus-Lystrup ligger nogenlunde stabilt gennem efterårsmånederne, er der i fjerde kvartal registreret en betydelig vækst på L1 mod Grenaa.

I fjerde kvartal 2019 rejste der 4.600 kunder med Letbanen mod Grenaa på en hverdag. Til sammenligning rejste der 3.700 kunder i tredje kvartal. Sammenligner man med passagertal fra 2016, hvor DSB kørte Desirotoget er passagertallet steget med 600 kunder på en hverdag.

Midttrafik glæder sig over kundefremgangen og forventer stigende passagertal i 2020 på den samlede strækning.

- Vi er glade for, at mere stabil drift og bedre rettidighed får flere kunder til at tage Letbanen. Med den nuværende udvikling i passagertal, forventer vi mellem 5,2-5,5 millioner passagerer i 2020, siger Ole Sørensen, der er planchef hos Midttrafik.

Det samlede passagertal for 2019 er opgjort til 4,45 millioner. I fjerde kvartal, hvor der både var efterårsferie og juleferie, var det samlede passagertal cirka 1,36 millioner mod cirka 1,2 millioner i tredje kvartal.

Midttrafik anfører, at tidligere prognoser på 9 millioner årlige letbanerejser blandt andet var baseret på en mere omfattende afkortning af busruter til letbanen og en byudvikling i Lisbjerg, den nye by Nye og Skejby, som ikke er realiseret endnu.SENESTE NYT