NYHEDER 4. JUN 2019 KL. 14:03

Færdselsstyrelsen har gennemført den sjette lodtrækning om taxitilladelser

Af: kollektivtrafik

Forud for den sjette lodtrækning om nye taxi-tilladelser modtog Færdselsstyrelsen ansøgninger fra 2.556 virksomheder om i alt 44.174 tilladelser. Efterfølgende har Færdselsstyrelsen givet 125 tilladelser, mens der er sat 100 ansøgninger ud til ventelisten. Et hurtigt opslag i cvr-registeret viser, at en del af tilladelserne er givet til selskaber med samme ejer. To af ejerne har hver registreret over 800 IVS-selskaber


Den sjette lodtrækning foregik på samme måde som de forrige lodtrækninger - elektronisk og af en ekstern statsautoriseret revisor. Ved lodtrækningen har det også været et krav for deltagelsen, at ansøgeren forud for lodtrækningen kunne dokumentere, at kravet til egenkapital til det ansøgte antal tilladelser var opfyldt.

Ud over de 125 tilladelser er der også udtrukket 100 ansøgninger til ventelisten.

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:

• en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage
• en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen


Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. Herefter begynder styrelsen at behandle de udtrukne ansøgninger. Det er forventet, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.Mandag 1. juli træder en lovændring i kraft. Det betyder, at der i forbindelse med de kvartalsvise lodtrækninger af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport reserveres op til 50 tilladelser til ansøgere, som vil anvende tilladelsen til kørsel med en nulemissionsbil.

Den syvende lodtrækning er planlagt til at finde sted 29. august i år. Ansøgningsperioden er planmæssig fastsat til 1. juli - 18. august. På grund af lovændringen forventer Færdselsstyrelsen, at der vil være ændringer til ansøgningsprocessen. Der kan derfor også være mindre ændringer til ansøgningsperioden og datoen for afholdelse af næste lodtrækning.


Ændringer vil fremgå af www.taxilov.dk.


Interesserede kan se, hvem der har fået de 125 tilladelser ved den sjette lodtrækning her:

Ventelisten kan ses her: