NYHEDER 2. APR 2019 KL. 10:24

Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver og kørekort

Af: kollektivtrafik

VLAK-Regeringen har besluttet at overdrage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og andre færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Formålet er at sikre en forbedret service på kørekortområdet til gavn for borgerne, samtidig med, at politiet får frigivet til andre politiopgave

Ud over kørekortopgaver vil udstedelse af førerkort (takografkort) og særtransporttilladelser flytte fra politiet til Færdselsstyrelsen.