NYHEDER 8. NOV 2023 KL. 10:16

Forligspartier bag Infrastrukturplan 2035: Forenkling og helhedsplan for Hovedstadsområdet skal give bedre togdrift i hele Danmark

Af: kollektivtrafik

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har godkendt næste skridt for en forenkling af Københavns Hovedbanegård samt besluttet at sætte gang i en undersøgelse af en helhedsplan for jernbanen i Hovedstadsområdet. Formålet er at udarbejde en samlet langsigtet strategi med henblik på at gøre togdriften mere attraktiv ved at få skabt øget kapacitet, forbedret punktlighed og kortere rejsetider


Forligskredsen har derudover besluttet, at der skal udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag for en forenkling af Københavns Hovedbanegård med henblik på at skabe grundlag for en bedre punktlighed til gavn for passagererne i fjern- og regionaltogstrafikken.

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, der blev indgået i juni 2021 satte samme år gang i indledende undersøgelser af mulighederne for at forbedre togdriften ved Københavns Hovedbanegård og på Kystbanen.

Forligskredsen har på baggrund af de færdiggjorte undersøgelser besluttet, at der skal sættes gang i en større undersøgelse af en helhedsplan for jernbanen i Hovedstadsområdet. Formålet er, at udarbejde en samlet langsigtet strategi med henblik på at gøre togdriften mere attraktiv ved at få skabt øget kapacitet, forbedret punktlighed og kortere rejsetider. 

Den strategiske analyse forventes færdiggjort primo 2026.

I dag trækker Hovedbanegården punktligheden ned i hele Danmark og kapaciteten er presset. Beslutningsgrundlaget forventes gjort færdigt sidst i 2026 med henblik på, at forligskredsen efterfølgende kan træffe beslutning om at sætte anlælgsarbejdet i gang.


Interesserede kan læse mere her:

Kommissorium for en helhedsplan for jernbanen i hovedstadsområdet

Kommissorium for videre undersøgelse af en forenkling af Københavns Hovedbanegård

Banedanmark: Ideoplæg til forenkling og fremtidssikring af Københavns Hovedbanegård

Banedanmark: Screening af Metrodrift på Kystbanen
Tog og jernbaner