NYHEDER 5. NOV 2018 KL. 09:42

Forhandlinger mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund blev afbrudt

Af: kollektivtrafik

Onsdag i sidste uge afbrød DSB forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund om en ny arbejdstidsaftale i forbindelse med overgangen til Jernbaneoverenskomsten mellem Dansk Industri og Dansk Jernbaneforbund. Overgangen til den nye overenskomt er en følge af, at DSB har meldt sig ind i DI

I forbindelse med, at forhandlingerne er afbrudt, har Dansk Jernbaneforbund listet en række punkter op, hvor DSB og Dansk Jernbaneforbund er uenige:  • DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på egen arbejdstid - tjenester, ture og turvalg

  • DSB vil afskaffe medarbejderindflydelse på ferieplanlægningen

  • DSB har stillet som ultimatum, at drøftelserne om arbejdstid skal foregå uafhængigt af drøftelserne om fremtidig medarbejderindflydelse på arbejdstid

  • DSB ønsker at reducere antallet af tillidsrepræsentanter og har annulleret alle tillidsrepræsentanters status som tillidsrepræsentanterDansk Jernbaneforbund fremfører, at når det gælder sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, bliver forbundet mødt krav om forringelser af vilkårene for skubbeweekender, rammeture/ tidslommer og varsling af tjeneste.


Dansk Jernbaneforbund mener, at DSB har optrådt som utroværdig forhandlingspart gennem hele forløbet, og at DSB’s kommunikation har været og er både misvisende og undergravende.


- Vi har gennem hele forløbet søgt løsninger. Det er DSB’s ledelse, der har valgt at opsige gældende lokalaftaler og kutymer - uden at sætte noget i stedet. Vi kan fra Dansk Jernbaneforbunds side kun beklage den kaotiske situation, som DSB har valgt at kaste virksomheden ud i, lyder det fra Dansk Jernbaneforbund.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE