NYHEDER 1. MAR 2019 KL. 14:31

VLAK-Regeringen: Forslag vil udelukke forurenende lastbiler, busser og varebiler fra de største byer

Af: kollektivtrafik

Luften i de fem største danske byer bliver renere, når miljøzonerne skærpes fra sommeren 2020. Det vurderer VLAK-Regeringens miljøminister, som har fremsat et lovforslag, der strammer miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler, der vil køre i byerne - i første omgang i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg

Med lovforslaget vil VLAK-Regeringen udelukke ældre lastbiler, busser og varebiler fra at køre i byerne, med mindre de har monteret et partikelfilter.


- Vi skal have renere luft i vores byer. Luftforurening er kilde til tabte leveår, sygdomstilfælde og er en daglig gene for mange, ikke mindst i de største byer. Miljøzonerne er ikke blevet opdateret i ti år og er derfor stort set uden effekt i dag. Nu strammer vi reglerne for, hvilke køretøjer, der har adgang, og det vil kunne mærkes på den luft, vi indånder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).


Miljøzonereglerne vil blive strammet trinvist. Fra 1. juli 2020 må lastbiler og busser ikke være ældre end fra 2009, mens varebiler ikke må være ældre end fra 2007, hvis de vil køre i miljøzonerne, medmindre de har et partikelfilter.


De fysiske miljøzonemærker vil blive afskaffet og erstattet af et digitalt håndhævelsessystem for at lette de administrative byrder for erhvervslivet. Den endelige model er ikke fastlagt og vil blive fremsat i et selvstændigt lovforslag senere på året. 


Ønsker kommunerne ikke at stramme kravene i miljøzonerne, kan de vælge at nedlægge zonerne. 


Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin: 


Fra 1. juli 2020:  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere. Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere


Fra 1. juli 2022:  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere. Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere


Fra 1. juli 2025:  • Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller være nyere


Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler lov få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift. Interesserede kan læse alle de indkomne høringssvar her:


Interesserede kan læse lovforslaget her:


Vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af de samlede NOx -udledninger og 10 procent af partikeludledningen i Danmark. I stærkt trafikerede gader i myldretiden er andelen højere.
 
Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge køretøjer og varebiler forventes at reducere den samlede partikelforurening fra bilernes udstødning med 25 procent og reducere NOx-udledningen fra udstødningen med 5 procent. 


Lovforslaget er en del af regeringens klima- og luftudspil og vil kunne reducere den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer med op til en fjerdedel.


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE