NYHEDER 16. JUN 2022 KL. 09:51

Forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse er lagt frem

Af: kollektivtrafik

Resultaterne af forundersøgelsen af både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er lagt frem i en rapport


I 2018 blev den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti enige om at udmønte 60 millioner kroner til at gennemføre en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Etablering af projektet forudsætter projektering og miljøkonsekvensvurdering, før en anlægslov vil kunne fremsættes i Folketinget.

- Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter, siger transportminister Trine Bramsen (S) og fortsætter:

- Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser.


Interesserede kan læse rapporten via dette link - klik her:


Sammenfattende rapporter:

 Infrastruktur