NYHEDER 20. MAR 2024 KL. 11:13

Fremtidens Kollektive Mobilitet bliver kørt frem på konference

Af: kollektivtrafik

Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening inviterer til en ny konference med fokus på den lokale og regionale kollektive trafik. Konferencen finder sted mandag 8. april på Blixens, der ligger på Karen Blixens Boulevard i Brabrand


I oplægget til konferencen skriver TØF og Kollektriv Trafikforum følgende:

  • Hvilke nye mobilitetsløsninger skal i spil og kan de gamle fungere endnu bedre?
  • Er knudepunkter og hubs den hemmelige ingrediens, der skal få det til at hænge sammen?
  • Hvad med økonomien bag det hele?


Konferencen vil fokusere på hands-on perspektiv, hvor problemstillinger, som har interesse for repræsentanter fra blandt andet trafikselskaber, bestillere og operatører bliver drøftet og præsenteret.

På konferencen, der kommer forud for de forslag og idéer, som Regeringens Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet ventes at fremlægge, vil der blive sat spot på både de nye og gamle mobilitetsløsninger. Der vil også vil blive præsenteret erfaringer fra konkrete kollektive projekter og tiltag med fokus på at vidensdele og give deltagerne konkrete og håndgribelige ting, de kan tage med hjem til deres daglige arbejde.

Konferencen tager en række temaer op - herunder:

  • Ekspertudvalgets mobilitetskatalog 
  • Dilemmaerne ved samkørsel
  • Udviklingen af knudepunkter og hubs
  • Priser og billettyper i den kollektive trafik
  • Nye kilder til finansiering af den kollektive trafik


Interesserede kan finde yderligere oplysinger og tilmelde sig her:


Program:
9.30-10.30 Morgenbrød og indskrivning
10.30-11.30 Velkomst og keynotes
Keynote 1: Kim Kofod Hansen, Udviklingsdirektør i Region Midtjylland
Keynote 2: Oplægsholder er endnu ikke på plads
 
11.30-12.15 Session 1
Lokale 1: Samkørslens dilemmaer, Trine Wollenberg (Vicedirektør, Dansk PersonTransport) og Nicolai B. Sørensen (Kommerciel direktør, Nordjyllands Trafikselskab)

Lokale 2: Knudepunkter og Hubs kan drive udviklingen, Line Ellesøe Jarlholm (Projektleder, Midttrafik) og Julie Seung Hee Rømer (Senior Business Development Manager i DSB)

12.15-13.00 Frokost

13.00-13:45 Session 2
Lokale 1: Klimagevinsten ved samkørsel Henrik Gudmundsson (Seniorkonsulent Fremtidens Mobilitet CONCITO) og Nye penge til bustrafik, Anette Enemark (Mobilitetschef, Movia)

Lokale 2: Nytænkning og styrkelse af de individuelle tilbud, Henrik Vestergaard (Midttrafik) og Peter Juhl (Movia) 13:45-14:00 Pause

14:00-14:45 Session 3
Lokale 1: Nye finansieringsmodeller for mobilitet, Susanne Krawack og Erdem Ovacik (Donkey Republic)

Lokale 2: Takster, priser og passagervækst Lotte Braagaard (Sekretariatschef, DOT) og Camilla Bjerrum Hansen (Markedschef, DSB)

14:45-15:00 Pause

15.00-16.00 Afrunding og netværk

I forlængelse af afrundingen - kl. 15.30 - afholder Kollektiv Trafik Forum sit Årsmøde 2024, hvor alle er velkomne


Pris: 1100 kroner for medlemmer af TØF eller KTF, 1750 kroner for ikke-medlemmer. Early Bird inden 29. marts 800 kroner for for medlemmer af TØF eller KTF, 1450 kroner for ikke-medlemmer.


Konferencen og det efterfølgende årsmøde i Kollektiv Trafik Forum finder sted mandag 8. april på Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.Fra Kollektiv Trafik Forum Mobilitet