NYHEDER 9. JAN 2019 KL. 10:20

FynBus åbner alle døre for ind og udstigning

Af: kollektivtrafik

FynBus åbner alle døre for ind og udstigning

Fra 13. januar kan man frit stige ind og ud ad alle dørene i de regionale busser på Fyn og Langeland og i bybusserne i Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart. Formålet er at gøre det hurtigere for passagererne at komme ind og ud af bussen - og at busserne kan komme hurtigere frem

De åbne døre betyder også, at man ikke længere skal vise billet til chaufføren, når man stiger på bussen. Men man skal huske at checke ind og ud med sit rejsekort. Det er ens eget ansvar, at man har gyldig billet. Hvis man ikke har billet, kan man stadig stige ind ad fordøren og købe en kontantbillet hos chaufføren. Man skal stadig vise billet, når man møder en kontrollør, og det vil man gøre oftere fra 13. januar.
Rejsekort-udstyret bliver, afhængigt af bustype, sat op, så der er både et check ind og et check-ud punkt ved bussens midterdør. I busser, hvor der er to rejsekort-punkter ved fordøren, vil det ene blive til check-ind og det andet til check-ud.

Check-ind punkterne vil fra 13. januar blive markeret med grønt på stangen, hvor punktet hænger. Check-ud punkter bliver markeret med rødt.

Fra starten af januar er FynBus gået i gang med at vende rejsekort-punkterne, så det for eksempel også er muligt at checke ind ved midterdøren.

Flere biler skaber trængsel for busserne
Behovet for at gøre det hurtigere for passagerne at komme ind og ud af bussen - og at busserne kan komme hurtigere frem - er opstået som følge af det stigende antal biler på vejene og de mange vejarbejder, især i Odense. Busserne har over de senere år været længere tid om at køre de samme strækninger. Det har haft stor betydning for kundernes oplevelse af den kollektive trafik. Med hurtigere ind- og udstigning af busserne forventer FynBus at reducere den tid, som busserne holder ved stoppestederne, og dermed rejsetiden.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE