NYHEDER 28. JAN 2020 KL. 11:18

FynBus’ Teletaxi bliver til Plustur og Flextur 3. februar

Af: kollektivtrafik

FynBus og en række fynske kommuner erstatter fra mandag 3. februar mange af de nuværende telekørselstilbud med mere fleksible alternativer, der skal give en bedre sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. Fra mandag 3. februar bliver Teletaxi, Telecity og Telependler-ordningerne på Fyn afløst af Plustur og Flextur

Fra 3. februar vil man i stedet for Teletaxi, Telecity og Telependler kunne køre med Plustur eller Flextur:

  • Med Plustur kan man blive kørt til eller fra et stoppested eller en station, hvorfra man kan rejse videre med bus eller tog
  • Med Flextur kan man køre mellem to adresser – også til eller fra nabokommunen

- Med de nye tilbud Plustur og Flextur har kommunerne ønsket at forbedre borgernes muligheder for at komme rundt på Fyn. Plustur forlænger rækkevidden af den kollektive transport, og Flextur er et tilbud, når der ikke kører bus eller tog. Det har også været et ønske fra kommunerne, at der blev mulighed for at øge prisen, som borgeren skal betale, da mange kommuner har oplevet, at deres udgifter til telekørsel har været stigende, siger Carsten Hyldborg Jensen, der er direktør for FynBus.

Færre begrænsninger og nye priser
FynBus peger på, at mange vil opleve, at de kan køre i et udvidet tidsrum, og at en del geografiske begrænsninger er fjernet. For eksempel vil det fremover være muligt at køre ind og ud af Middelfart og Svendborg by. Til gengæld vil nogle kunder opleve, at prisen for en rejse bliver højere.

Plustur koster 25 kroner for voksne og det halve for børn, og man kan køre gratis, hvis man har pendlerkort, Ungdomskort og de fleste togbilletter, som gælder til den bus/tog-rejse, som Plusturen er en del af.

Flextur afregnes efter kilometertakst, dog med en minimumspris. De enkelte kommuner har valgt minimumspris og kilometertakst.

De nye ordninger er mere ens på tværs af kommunerne, og ordningerne kendes desuden fra Jylland og Sjælland.

Både Plustur og Flextur kan findes i Rejseplanen
Rejseplanen vil altid lede efter bus eller tog først. Tanken er nemlig, at borgerne skal bruge bus eller tog, hvor de kører. Og ikke køre flextrafik på samme strækning, som bussen kører.

Er der langt til bus eller tog, kan Rejseplanen foreslå Plustur, så man kan komme til eller fra et stoppested eller en station, hvor man kan skifte til eller fra bus eller tog. Plustur er altid en del af en samlet rejse med kollektiv trafik, og kan derfor kun bestilles via Rejseplanen.
Rejseplanen vil foreslå Flextur, hvis der ikke er gode muligheder med bus/tog eller Plustur. Flextur kan også bestilles via Fynbus.flextrafik.dk, Flextrafik-appen eller ved at ringe til FynBus.

Ligesom med Teletaxi skal man bestille sin tur senest to timer i forvejen, og man vil ofte køre sammen med andre, der skal samme vej.

Interesserede kan læse mere om Plustur og Flextur på Fynbus.dk/godtur - klik her:

Her kan man også finde de enkelte kommuners åbningstider og priser.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE