NYHEDER 26. FEB 2020 KL. 14:00

Midttrafiks miljøkonference: Grøn omstilling kræver nytænkning

Af: Mikael Hansen

Grøn omstilling kræver nytænkning
Den kollektive trafik har en høj energieffektivitet. (fra Niels Buus

Transportforskeren Niels Buus opfordrede Midtrafiks ejere og administration til at satse på den kollektive trafiks stærke sider. Nytænkningen er at omfavne det nye, mens også at sige farvel til de dele af aktiviteterne, som ikke har fremtiden for sig.

På Midttrafiks miljøkonference den 7. februar 2020 kom de største perspektiver – skræmmende og lovende - i indlægget fra transportforskeren, forskningslederen og medlem af Klimarådet Niels Buus Kristensen.

Han beskrev det 21. århundredes mobilitetsrevolution som præget af automatisering, elektrificering og deleøkonomi.  Hvornår disse faktorer for alvor bryder igennem, er et åbent spørgsmål. Niels Buus opfordrede til at se på de nye muligheder med åbne øjne, og at forberede sig på de kommende forandringer. At der vil ske gennemgribende forandringer, er til gengæld helt sikkert.

De tre hovedtrends har alle potentielle positive økonomiske perspektiver: Automatiseringen vil kunne spare dyre lønudgifter, den grønne omstilling vil sikre høj energieffektivitet og bæredygtig drift, deleøkonomien vil kunne udnytte investeringer i infrastruktur og køretøjer bedre. Der er selvfølgelig også markante risici ved de tre hovedtrends, men udsigten til økonomiske gevinster er en vigtig drivkraft i forandringerne.

 

Grøn omstilling

Alene den grønne omstilling forventes at medføre markante ændringer i transportsektoren.

-Transportsektorens problem er dens afhængighed af fossil energi, hvor brændstoffer som benzin og diesel er særdeles driftseffektive men desværre klimabelastende, sagde Niels Buus.

For kollektiv trafik er elektrificering af bustrafikken den oplagte løsning, som også er teknologisk moden til drift i større skala. Elektrificering af jernbanens hovedlinjer er for længst politisk besluttet.

Niels Buus havde nogle kritiske bemærkninger til biobrændstoffer. Han så biobrændstoffer som en begrænset ressource, som ikke kan være den endelige CO2-neutrale løsning, højst en midlertidig mellemstation.

Han opfordrede Midttrafik – og andre aktører i den kollektive trafik – til at satse på den kollektive trafiks stærke sider: Effektiv kollektiv bytrafik i de store byer, mobilitet til alle, samt effektiv højklasset kollektiv trafik mellem store byer.

Han så desuden store perspektiver i automatiserede deletaxier som en ny grundstamme i kollektiv trafik uden for de store byer. Han advarede mod at tro, at gennembruddet for selvkørende biler ligger langt ud i fremtiden. Allerede nu kører der selvkørende taxier i Californien og med en høj driftssikkerhed.

Niels Buus fremlagde interessante tal om den kollektive trafik. Kollektiv trafik er en meget energieffektiv del af den samlede transport. Figuren øverst i artiklen illustrerer af andelen af trafikarbejde målt i personkilometer er markant større end den kollektive trafiks energiforbrug. Der er med andre ord et meget positivt klimaperspektiv i at satse på kollektiv trafik.

 

Seks anbefalinger fra Niels Buus

  • Klimaindsatsen indenfor kollektiv transport handler først og fremmest om at gennemføre elektrificering af busserne
  • Fordelene ved letbaner bliver mindre
  • Fjerntoget bør prioritere spidskompetencen: Høj hastighed og komfort mellem befolkningskoncentrationer
  • Planlæg efter et roadpricing-scenarie og
  • Automatiserede deletaxaer har potentiale for bedre og mere omkostningseffektive kollektiv-koncepter uden for de store byer
  • Delebaserede mikromobilitetsløsninger bør reguleres stramt og samtænkes med den kollektive transport som first/last-mile løsning

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE