NYHEDER 5. MAR 2019 KL. 11:39

Internettet i DSB’s fjern- og regionaltog får et markant løft

Af: kollektivtrafik

Banedanmark gennemfører sammen med togoperatørerne, teleindustrien og mobilselskaberne projektet "internet i tog", som skal gøre togene på de danske skinner til fuldt funktionsduelige arbejdspladser. En væsentlig del af projektet er opsætningen af signalforstærkere - såkaldte repeatere - i DSB’s fjern- og regionaltog

Med udgangen af februar har størstedelen af DSB’s togflåde på fjernbanen fået installeret det tekniske udstyr, hvilket forbedrer mobilsignalet, der kommer fra master, der står langs jernbanen. Mobilsignalet kan ved hjælp af de nyinstallerede signalforstærkere nemmere trænge gennem togets metalkonstruktion, hvilket tidligere har været en hindring for stabil internetforbindelse i togene.


- Det er meget positivt, at der allerede er sket forbedringer for passagererne i takt med, at det tekniske udstyr er installeret i togene. En hurtig og stabil internetforbindelse sikrer gode muligheder for at bruge toget som en attraktiv arbejdsplads og transportform, siger Søren Boysen, der er formand for Joint Advisory Board, som består af repræsentanter for DSB, Arriva, Banedanmark, TDC, Telia, Telenor og teleselskabet 3. De er samlet i en projektgruppe med det formål at forbedre internettet i togene på landsplan.


- Vi er meget tilfredse med, at vi ud fra vores tests kan konstatere, at mobilsignalerne har langt nemmere ved at trænge ind i togene. Dermed øger vi brugeroplevelsen markant og sikrer et langt bedre produkt for vores kunder, når de rejser med DSB, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB Kommerciel.


Projektet blev sat i gang i 2016, og med finansloven i 2017 blev der afsat 103,4 millioner kroner til udbygning af Banedanmarks infrastruktur langs det statslige jernbanenet.


Foruden installationen af signalforstærkere i togene, bliver der også opsat et multi-operatør Wi-Fi system, der henter data fra flere teleoperatører, hvilket sikrer bedst mulig forbindelse for brugerne. Til sammen vil det give et markant løft.


- Danskerne forventer efterhånden, at der er gode muligheder for en hurtig og stabil internetforbindelse lige meget, hvor de befinder sig. Derfor er vi også meget tilfredse med at være en del af samarbejdet med at løfte brugeroplevelsen for danskerne, når de er på internettet i togene, siger Jakob Willer, der er direktør for Teleindustrien.


Projektgruppen bag “Internet i Tog” forventer, at installationen af signalforstærkere og det tekniske udstyr til multi-operatør Wi-Fi-systemet er fuldt udbygget med udgangen af 2019.


Frem til 2020, hvor udrulningen er færdig, vil togpassagererne samt de lokalområder, hvor der sker en udbygning af Banedanmarks eksisterende mastenetværk, opleve forbedringer i takt med, at internet- og mobildækningen langs Banedanmarks jernbanenet udbygges eller opgraderes, og de tekniske installationer i togene forbedres.Status på installation af repeatere i DSB’s fjern- og regionaltog:  • 95 IC3 togsæt (ud af i alt 96)

  • 25 DD togsæt + 13 ekstra vogne (samtlige)

  • 24 IR4 togsæt (samtlige af de som ikke i forvejen havde repeatere installeret)

  • 40 IC4 togsæt (ud af i alt 67 togsæt)

  • 1 MQ togsæt (ud af i alt 20 togsæt)


Der er foreløbig installeret 248 signalforstærkere i 185 ud af DSB’s 252 togsæt (20 IR4 togsæt havde i forvejen Repeater installeret). Resten bliver installeret hen over året.Fakta:


Løsningen, der skal forbedre internettet i togene, består af tre dele:  • Banedanmark opgraderer de nuværende master eller etablerer nye, så radiodækningen forbedres via teleoperatørernes radioudstyr

  • DSB og teleoperatørerne installerer signalforstærkere i togene. I dag bremser togenes metalkonstruktion for modtagelsen af radiosignalerne, også der hvor der ellers er god udendørs dækning

  • En multi-operatør Wi-Fi-løsning, som er en ny Wi-Fi-løsning, installeres i DSB's tog, hvor flere teleoperatører leverer data. Det giver mulighed for at anvende radiosignaler fra alle netværk langs banen og skabe bedre dækning og øget kapacitet i toget

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE