NYHEDER 12. FEB 2021 KL. 14:08

Jernbanen på broen over Øresund er klar til fremtidens signalsystem

Af: kollektivtrafik

Øresundsbron's jernbane er blevet tilpasset det nye fælleseuropæiske signalsystem, ERTMS, der forenkler togtrafikken mellem landene


- Øresundsbron er en af de første strækninger i Sverige, hvor installationen af ERTMS er begyndt, hvilket er et vigtigt skridt for både broen og togtrafikken i Europa og over sundet, siger Rolf Sundqvist, der er chef for Øresundsbron's jernbanedrift.

Trafikverket i Sverige og Banedanmark i Danmark er i tæt samarbejde med branchen ansvarlige for introduktionen af ERTMS i Sverige og Danmark. Formålet er at erstatte de eksisterende og aldrende signalsystemmer og lette trafikken over landegrænser inden for Europa.


Fakta om Øresundsbron's jernbane:

  • Omkring 11 - 12 millioner togpassagerer rejste årligt over sundet i årene 2010 - 2019
  • Mellem 6 og 7 millioner tons gods i ca. 9.000 godstog kørte over broen i årene 2010 - 2019
  • Øresundsbro Konsortiet er ansvarlige for drift, vedligehold og forvaltning af forbindelsen over Øresund
  • Broens jernbane er tæt integreret i henholdsvis den danske og den svenske jernbaneinfrastruktur
  • På vegne af Øresundsbro Konsortiet står Banedanmark og Trafikverket blandt andet for trafikstyring og kapacitetstildeling på henholdsvis den danske og svenske del af systemet


Jernbaner