NYHEDER 2. SEP 2019 KL. 11:57

Transportministeren: Jernbanen skal have et serviceeftersyn

Af: kollektivtrafik

Transportminister Benny Engelbrecht (S) sætter gang i et serviceeftersyn af jernbanen. Serviceeftersynet skal tilvejebringe et samlet opdateret overblik og en samlet plan for de mange igangværende projekter og gennemførelsen af den forudsatte togtrafik. Det skal sikre, at det frem mod 2030 lykkes både at få gennemført de mange forbedringer af infrastrukturen og sikre den bedst mulige trafikafvikling til gavn for passagererne


De igangværende og kommende mange projekter på jernbanen hænger sammen og påvirker hinanden. Det gælder blandt andet udrulningen af nye signaler, som vil betyde færre forsinkelser for passagererne, og elektrificeringen af centrale dele af jernbanen, som vil muliggøre en mere bæredygtig togdrift.

En ændring i tidsplanen for ét projekt har ofte stor betydning for mange andre projekter. Samtidig påvirker den høje aktivitet betingelserne for at afvikle togtrafikken. Der er derfor behov for en tæt koordinering, så det frem mod 2030 lykkes både at få gennemført de mange forbedringer af infrastrukturen og sikre den bedst mulige trafikafvikling til gavn for passagererne.

- Der er mange vigtige projekter i gang på jernbanen. Og når tidligere erfaringer viser, at der løbende er behov for at samle trådene og derigennem sikre, at tidsplaner og økonomi er afstemt projekterne imellem, så synes jeg, at vi skal give jernbanen et samlet serviceeftersyn, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Et serviceeftersyn vil give os et godt overblik, så vi ved, at der ligger en plan for, hvordan vi kommer i mål med de allerede igangsatte projekter og samtidig sikre trafikafviklingen. 

Han peger på, at fokus må og skal være, hvordan alle berørte kommer igennem den store omstilling til fremtidens moderne jernbane på en måde, der sætter passagerne i fokus og sikrer det bedst mulige togprodukt.

Om serviceeftersynet:

  • Det samlede serviceeftersyn skal tilvejebringe et samlet opdateret overblik og en samlet plan for de mange igangværende projekter og gennemførelsen af den forudsatte togtrafik
  • Serviceeftersynet vil skulle gentages med passende mellemrum i lyset af ny viden og nye beslutninger
  • Serviceeftersynet skal indeholde en samlet vurdering af den aktuelle situation på jernbanen, herunder hvilke særlige udfordringer, muligheder og indsatsområder, der er relevante at sætte fokus på i de kommende år


Interesserede kan læse en beskrivelse af serviceeftersynet her:

 SENESTE NYT