NYHEDER 18. SEP 2019 KL. 07:00

Kattegat-forbindelse bliver forundersøgt

Af: kollektivtrafik

Projektgruppen, som gennemfører en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, er gået i gang med arbejdet. Virksomheden COWI har vundet opgaven med at bistå med at gennemføre arbejdet med de indledende linjeføringsovervejelser, som er første del af den samlede forundersøgelse. Projektgruppen bag undersøgelsen består af repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund og Bælt samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


I forundersøgelsen bliver forskellige linieføringskorridorer, tekniske løsninger og natur- og miljømæssige, sejladsmæssige konsekvenser med mere belyst nærmere.

Som en del af arbejdet vil projektgruppen være på besigtigelse i dagene 23. og 24. september. Mandag 23 september vil projektgruppen besøge Samsø, og tirsdag 24. går turen videre til Sjælland, hvor området omkring Kalundborg vil blive besøgt. En besigtigelse i Jylland er under planlægning.

Forundersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en såkaldt kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Formålet med forundersøgelsen er at give et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om mulige linjeføringer, anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik og samfundsøkonomi.

Den samlede forundersøgelse forventes afsluttet med udgangen af 2021.