NYHEDER 16. SEP 2021 KL. 19:39

Persontransportorganisation: Klippekortsordning til kørsel i miljøzoner bliver forbedret

Af: kollektivtrafik

Dansk PersonTransport har lagt arm med Miljøstyrelsen for at finde løsninger på de skærpede krav i miljøzonerne, som træder i kraft 1. januar 2022. Der er efter forhandlinger kommet forbedringer i form af dispensationsordninger og en klippekortsordning, der kan bidrage med at tage toppen af udfordringerne


Den 1. januar 2022 vil de skærpede miljøzoneregler gælde i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus, hvilket betyder, at lastbiler og busser skal være registreret første gang 1. januar 2015 eller senere for at for at have adgang til miljøzonerne. Hvis bussen er registreret før denne dato, vil den skulle have monteret et partikelfilter.

I mange tilfælde kan det blive en bekostelig affære på grund af bussernes særlige konstruktion, hvor det kan kræve en større ombygning af maskinrummet for at få plads til et partikelfilter.

Ifølge Dansk PersonTransports oplysninger koster det i gennemsnit omkring 140.000 kroner pr bus at installere et godkendt partikelfilter. Det er en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til, at virksomhederne i forvejen er pressede på deres økonomi på grund af corona-pandemien.

Dansk PersonTransport har derfor forhandlet med Miljøstyrelsen om bedre mulighed for dispensation og for muligheden for at komme ind under den klippekortsordning som var blevet indført for specialkøretøjer.


Det er lykkedes at få busserne med i den klippekortsordning der gælder for specialkøretøjer:

  • Klippekortet består af 25 miljøzoneklip, som kan anvendes inden for fem år fra klippekortets udstedelsesdato. Der kan ikke søges yderligere dispensation før efter, at de fem år er gået
  • Klippene kan anvendes fleksibelt over den fem-årige periode alt efter kørselsbehov
  • Klippene tildeles et specifikt køretøj ud fra køretøjets registreringsnummer og stelnummer
  • Et klip gælder ét døgn (klokken 00.00-23.59) som ved andre typer af dispensationer.
  • Miljøzonereglerne også gælder parkerede køretøjer i miljøzonen
  • Miljøstyrelsen skal kontaktes fire uger før, et klip skal anvendes eller senest 72 timer efter et akut opstået behov for indkørsel i en miljøzone


For at få adgang til klippekortet skal følgende krav kunne dokumenteres:

  • Det dokumenteres af ansøger, at det er et tungt specialkøretøj (over 3.500 kg - et specialkøretøj defineres ved, at den samlede pris for køretøjet overstiger det dobbelte af prisen for chassiset)
  • At det er teknisk umuligt at eftermontere et partikelfilter (dokumenteret af en filterleverandør), eller at partikelfilterprisen ligger væsentligt højere end gennemsnitsprisen for filtre til specialkøretøjer. (dokumenteret ved et tilbud fra en filterleverandør/montør). Miljøstyrelsen har tidligere oplyst, at gennemsnitsfilterprisen for eftermontering af partikelfiltre på specialkøretøjer ligger mellem ca. 95.000 - 125.000 kroner, som så skal overstiges væsentligt
  • Ordningen skal søges senest tre måneder før første dispensation skal bruges
  • "Almindelige busser" der ikke kommer ind under specialkøretøjer, og hvor der ikke er plads til at installere et filter (teknisk umuligt), og hvor dette er dokumenteret, kan søge dispensation til begrænset kørsel. Denne ordning skal ligeledes søges senest tre måneder, før første dispensation skal bruges