NYHEDER 2. JUL 2020 KL. 12:03

Københavns metro får nye tog - og større kapacitet

Af: kollektivtrafik

Flere tog skal sikre plads i til alle i den københavnske metro - også i fremtiden. Derfor har Metroselskabet indkøbt otte nye tog, hvoraf de to første er ankommet til Danmark. De nye tog skal øge kapaciteten på metrolinjerne M1 og M2


Som led i en større indsats for at sikre plads til de mange tusinde passagerer, der dagligt benytter metroen, har Metroselskabet indkøbt flere tog til metrolinjerne M1 og M2. De nye tog - som ventes at øge kapaciteten i metroen med 20 procent - er en del af et investeringsprogram, som Metroselskabets bestyrelse besluttede i 2017. Formålet er at kunne imødekomme den forventede stigning i antallet af passagerer frem til 2035.

- Hovedstaden får flere og flere borgere, og mange vælger at køre med metroen. Det er vi naturligvis glade for, og derfor vil vi gerne sikre, at der i fremtiden er plads til passagererne, og at de fortsat vil opleve et højt serviceniveau og en stabil drift. Metrolinjerne M1 og M2 bliver hver dag benyttet af ca. 200.000 rejsende, og togene har snart 20 år på bagen. Derfor gennemfører vi i disse år en række store investeringer i metroen - både for at vedligeholde den og for at skabe bedre plads til de mange nye passagerer, siger direktør i Metroselskabet Rebekka Nymark.

Metroselskabets analyser af passagertallets udvikling viser trods nedgangen i corona-tiden, at der vil ske en stor vækst i passagertallet i fremtiden. Selv om passagertallet ventes at stige langsommere end oprindeligt planlagt frem til 2025, er det stadig forventningen, at passagertallet vil være tilbage på det forventede vækstniveau senest fra 2025 og frem.

De nye tog til M1 og M2 er produceret i Italien og ankommer med skib til Danmark. De to første tog blev leveret tidligere på ugen. Når togene sættes i drift, vil de øge antallet af tog i myldretiden med knap 20 procent, hvilket giver hyppigere afgange på begge linjer. Der vil således være ned til halvandet minut mellem togene i myldretiden på de strækninger, hvor der rejser flest.

I de nye tog er der ændret på indretningen, så sæderne er placeret langs vinduerne i toget, som det kendes fra andre landes metrosystemer, samt flere klapsæder og færre faste sæder. Dette skal gøre det muligt for passagererne at opholde sig mere fleksibelt samt udnytte gulvarealet bedre. Samtidig sikres et bedre flow af passagerer og en optimal udnyttelse af pladsen i togvognene. Den nye sædeopsætning testes desuden i øjeblikket i tre af de eksisterende tog på M1 og M2.

- I Metroselskabet arbejder vi løbende med at optimere kapaciteten i metroen, så vi også fortsat kan sikre en behagelig rejse for vores kunder samt tog, der kører til tiden. I de nye tog har vi ændret på sædeopstillingen, så flere passagerer kan komme med, og færre bliver efterladt på perronen. Vi har desuden valgt at teste den samme sædeopsætning i tre af de eksisterende tog på M1 og M2. Hvis den ændrede opsætning får den ønskede og forventede effekt, vil de resterende tog gennemgå samme ændring, siger Rebekka Nymark.

Det forventes, at de otte nye tog kan sættes i drift i løbet af efteråret 2021 og vinteren 2021/2022. Inden da skal de gennemgå en lang række test, blandt andet ude på skinner og stationer, så der er sikkerhed for, at de kører godt og sikkert, inden passagererne kan bruge dem. Testkørslerne er planlagt, så kunderne generes mindst muligt. Derfor bliver størstedelen foretaget på strækningen mellem Christianshavn og Vestamager om aftenen og/eller natten i det kommende års tid.SENESTE NYT