NYHEDER 23. MAR 2020 KL. 15:00

Kollektiv trafik er på vågeblus

Af: Mikael Hansen

Passagertallet under corona-krisen er faldet med mellem 75 og 90 procent.


 

Det gode råd under corona-krisen om at holde afstand til hinanden er ret nemt at overholde for passagerer i busser og tog i disse dage. Der er nemlig langt mellem passagererne. Også buschaufførerne er godt beskyttet. Fordørene holdes lukkede i busserne, kontantbilletter kan ikke købes, og de forreste sæderækker er afspærrede. Rejsegarantien er overalt midlertidigt sat ud af kraft.

Informationsportalen kollektivtrafik.dk har spurgt alle udbydere af kollektiv bus- og togtrafik om konsekvenserne af coronakrisen.  Her følger informationerne fra dem, der indtil nu har svaret:

Passagertallet er faldet til mellem 10 og 25 procent, og alle trafikudbydere har fra mandag den 23. marts reduceret i køreplanerne.

 

Sydtrafik

Direktør i Sydtrafik Lars Berg siger:

-Vi er hårdt ramt med et passagertal på ca. 10 procent af det normale. Det er altså ikke noget problem for passagererne at holde den afstand til andre, som er anbefalet af myndighederne. Vi har selvfølgelig gennemført de tiltage, som alle trafikselskaber er blevet enige om for at beskytte chaufførerne, nemlig stop for kontantsalg, ind- og udgang af bagdørene og afspærring af de forreste sæderækker.

Sydtrafik har midlertidigt indstillet driften på alle skole- og uddannelsesruter, på natbusruterne samt på to regionale ruter. Desuden kører Vestbanen med reduceret drift.

 

Nordjyllands Trafikselskab

I Nordjyllands Trafikselskab (NT) er passagertallet nu på 15-25 procent af det normale.

Mette Henriksen, NT’s chef for kunder og salg oplyser, at lokalruterne og natbusruter er midlertidigt lukkede, og at køreplanerne for ikke-skoledage gælder på regionale ruter. De fleste bybusruter kører fra 23. marts efter lørdagskøreplanen suppleret med enkelte ekstra morgenafgange. Nordjyske Jernbaner kører efter søndagskøreplanen også med enkelte supplerende afgange.

 

FynBus

Hos FynBus er passagertallet i busserne reduceret til omkring 20 procent af det normale. Alle regionale uddannelsesruter og natbusruter er midlertidigt lukkede, ligesom en del køreplanlagte ekstrature og afgange, som er målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner i Odense. Bybusserne i Odense og Svendborg kører som normalt. Derimod er stort set alle andre lokalruter lukket i de øvrige kommuner. Passagererne henvises til Plustur og Flextur. Dette gælder dog ikke Langeland Kommune og Odense Kommune.

 

DSB

DSB har et passagertal på 15 procent af det sædvanlige niveau – et gennemsnit for hele DSB’s togtrafik.

Informationschef Tony Bispeskov oplyser, at der er iværksat en lang række tiltag som følge af corona-krisen:

-Der er nedsat en krisestab, som holder daglige møder. De følger op på situationen dag for dag og tager stilling til eventuelle nye tiltag. DSB lægger stor vægt på at tilpasse tiltagene til behovet lige nu og til fremtidige vilkår, når trafikken igen skal tilbage til normale forhold. Vi skal være klar til at opskalere lige så effektivt, som vi dag nedskalerer. Der er skruet kraftigt op for rengøringen både i kundeområder og personaleområder.

-Som det tidligere er annonceret, bliver togdriften gradvist reduceret. Det ser ud til at kravet om – gratis - pladsbilletter er effektivt i forhold til at skabe afstand mellem passagererne. Men vi kan være nødt til at afvise kunder, hvis der er risiko for, at afstandskriterierne ikke kan opfyldes. Det er en meget vanskelig situation for kollektiv trafik – jeg formoder at det samme kan ske i bustrafikken.

 

Økonomi-overvejelser er udsat

Det store spørgsmål om de økonomiske konsekvenser for kollektiv trafik er helt uafklarede. Foreløbig er der nok at gøre med at tilpasse sig udviklingen i corona-krisen – dag for dag – time for time.Corona

SENESTE NYT