NYHEDER 22. NOV 2018 KL. 13:20

Kundetilfredsheden er stadig i top hos Sydtrafiks passagerer

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet Sydtrafik har for sjette gang fået taget temperaturen på kundernes tilfredshed. Kundetilfredshedsundersøgelsen har de seneste fem år vist en fremgang, og undersøgelsen i år viser, at passagererne forsat er tilfredse med den kollektive trafik i den syd- og sønderjyske del af Region Syddanmark

- Tilfredsheden ligger på et meget højt niveau, hvorfor det ikke umiddelbart bekymrer os, at der på enkelte parametre forekommer et lille fald på et enkelt eller to procentpoint, siger direktør for Sydtrafik Lars Berg.


- Vi vil dog vi også fremadrettet arbejde for at højne kundetilfredsheden endnu mere blandt Sydtrafiks kunder. Vi har kunderne i fokus, og ønsker at levere høj kvalitet i udførelsen af kollektiv transport, tilføjer han.Den generelle tilfredshed er fortsat høj
Hos Sydtrafik glæder man sig over, at kunderne er godt tilfredse med deres bustur. Over de eneste seks år har mellem 88 og 90 procent af kunderne svaret, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres bustur.


Sidste år oplevede Sydtrafik et mindre fald, hvor 88 procent af Sydtrafiks kunder var tilfredse eller meget tilfredse med deres bustur. Resultatet for 2018 viser en stigning på 2 procentpoint, således er 90 procent af Sydtrafiks kunder nu tilfredse eller meget tilfredse med busturen.


- Vi arbejder generelt på at fastholde den høje tilfredshed og med at øge andelen af meget tilfredse passagerer. Vi er ambitiøse, og vi vil gerne gå forrest i kampen for kollektiv trafik. Vi har gennem øget kundefokus et mål om at øge kundernes tilfredshed til mindst 92 procent, siger Lars Berg.


Overholdelse af køreplaner og turens varighed er topscorere i undersøgelsen, og det har stor betydning for den samlede tilfredshed. Hvorimod scoren for information om aflysninger og forsinkelser har en lavere score. Sidstnævnte er forhold, der udover kundeservice er et markant fokusområde for Sydtrafik.


- Bestyrelsen i Sydtrafik har tidligere afsat fire millioner kroner til udbredelse af elektroniske realtidstavler i området. Opstilling af de ca. 100 tavler er i gang og forventes afsluttet i januar, siger bestyrelsesformand Henning Ravn og fortsætter:


- Samtidig er der lavet en aftale med en leverandør, således at kommuner og region kan indkøbe yderligere skærme på aftalen. Så vi håber, at det bliver så stor en succes hos passagererne, at kommuner og region vil sætte yderligere tavler op de kommende år. Tavlerne viser løbende opdaterede afgangstider og eventuelle forsinkelser.National kundetilfredshedsanalyse
Udover Sydtrafiks egen kundetilfredshedsanalyse, har Sydtrafik også deltaget i en national kundetilfredshedsanalyse. Analysen er foretaget i samarbejde med de øvrige trafik- og togselskaber i Danmark.


Denne analyse viser ligeledes, at Sydtrafik har en høj tilfredshedsscore blandt sammenlignelige trafikselskaber. (Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia). Passagererne i Sydtrafiks del af Region Syddanmark føler sig godt behandlet i den kollektive transport, og er således generelt meget godt tilfredse, når vi sammenligner os med øvrige selskaber.Begge kundeundersøgelser kan ses her:SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE