NYHEDER 8. MAJ 2019 KL. 14:59

Letbanens start mod Grenaa blev mindre let

Af: kollektivtrafik

Letbanens start mod Grenaa blev mindre let
Letbanetogene kører nu på strækningen mellem Aarhus og Grenaa - men med lidt færre afgange end planlagt. På søndag 12. maj bliver åbningen fejret med fest og farver.

Kørslen på letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa blev kort efter start udfordret af samkøring med det øvrige, eksisterende system og af urelaterede tekniske nedbrud. Det betød mærkbare forsinkelser og flere aflysninger. Aarhus Letbane har i samarbejde med operatøren Keolis sat en en række tiltag i gang, som skal gøre driften stabil og rettidig

Aarhus Letbane og letbanens operatør Keolis har for at løse udfordringerne og skabe stabil og rettidig drift samt effektiv trafikinformation sat en gang i en række tiltag:

  • Lokalisering og udbedring af tekniske fejl i bom- og signalanlæg. Teknikken overvåges kontinuerligt af Letbanens underleverandører
  • Hurtigere beslutninger om at aflyse afgange ved forsinkelser, da opretning af forsinkede afgange på enkeltsporede strækninger kun kan ske ved aflysninger
  • Løbende evaluering af og handling på de erfaringer, som Aarhus Letbane netop nu får gennem kørsel på den nye strækning til Grenaa samt den afledte indflydelse på resten af letbanesystemet
  • Midlertidig aflysning af ekstra myldretidsafgange mellem Aarhus og Grenaa
  • Midlertidig halvtimesdrift mellem Aarhus H og Mårslet i stedet for kvartersdrift
    Øget bemanding i letbanens kontrolcenter

Derudover styrkes informationen til kunderne med flere medarbejdere, herunder guider på Aarhus H og Lystrup Station. Endelig opdateres IT-systemerne, så passagerinformationen i højere grad kan live-opdateres. Opdateringen forventes udført i løbet af juni.


Aarhus Letbane og alle parterne omkring letbanedriften arbejder målrettet på at få løst fejlene og stabiliseret driften.