NYHEDER 10. OKT 2020 KL. 08:00

Letbanetog kører først til Grenaa med halvtimesdrift i begyndelsen af 2022

Af: kollektivtrafik

Et krydsningsspor ved Trustrup på Djursland, der skal åbne for, at letbanetogene kan køre til og fra Grenaa hver halve time, er forsinket. Forsinkelsen skyldes især corona-situationen, men også nye og yderligere forudsætninger og krav fra leverandøren ASAL omkring produktion, test og installation


Aarhus Letbane har hidtil haft en forventning om, at krydsningssporet ved Trustrup Station ville kunne blive taget i brug sidt på året. Krydsningssporet er en af forudsætningerne for, at der kan køre to tog i timen mellem Grenaa og Ryomgård.

Leverandøren, ASAL, har senest fremsendt en tidsplan, der viser, at krydsningssporet ved Trustrup først kan forventes åbnet i første kvartal 2022. Det er ca. 15 måneder senere end tidligere indikeret.

Hos Aarhus Letbane betegner man situationen som frustrerende. Forsinkelsen skyldes især corona-sitautionen og forsinkelser med projektering, produktion og leverancer af komponenter og materiel til projektet, samt en række nye og yderligere forudsætninger og krav fra ASAL omkring produktion, test og instal-lation, som adskiller sig markant fra tidligere projekter.

Oprindeligt var forventningen af krydsningssporet ved Trustrup Station ville stå klar, når Grenaa-banen åbnede. Tidligt under anlægsfasen var projektet i Trustrup en option til Turn Key-kontrakten med ASAL-konsortiet, men optionen blev ikke indløst inden sit udløb midt i 2016 på grund af manglende bevilling.

Flere efterfølgende forsøg på at lave en ny aftale med ASAL strandede på grund af store uenigheder om en ny og meget højere pris, om tidsplanen og øgede krav fra ASAL, samt et fokus på at få sat letbanetogene i drift på Grenaa-banen hurtigst muligt uden yderligere forsinkelser.


Kort tid efter underskrift af de endelige aftaler i begyndelsen af i år blev det meste af verden ramt af restriktioner som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus - også de italienske medarbejdere, som skulle bidrage med blandt andet projektering af projektet, og som også skulle rejse til Danmark.

Desuden er produktionen af kritiske leverancer til projektet i USA også påvirkede af corona-situationen og af pres fra konkurrerende og større projekter i andre lande.

Aarhus Letbane er i dialog med ASAL omkring den nye tidsplan for at finde en måde at fremrykke ibrugtagningen på.Letbaner/Metro