NYHEDER 10. OKT 2018 KL. 22:37

Maas fyldte på Kollektiv Trafik Konferencen 2018

Af: kollektivtrafik

Maas fyldte på Kollektiv Trafik Konferencen 2018
Omkring 150 deltog i Kollektiv Trafik Konferencen 2018, der fandt sted i Korsør og var arrangeret af TØF og Kollektiv Trafik Forum.

MaaS stod igen højt på dagsordenen, da over 150 repræsentanter fra trafikselskaber, myndigheder, leverandører og andre interessenter mødtes til Kollektiv Trafik Konference i Korsør i starten af denne uge. Mobility as a Service - MaaS - fylder mere og mere i diskussionerne om fremtidens mobilitet, men i Danmark bliver det mest ved snakken. Der er endnu lang vej - helt bogstaveligt - til integrerede løsninger, der kan nemt, billigt og bæredygtigt kan hjælpe passagererne fra dør til dør uanset transportmiddel, geografi og tidspunkt

Efter velkomst af formanden for Kollektiv Trafik Forum, direktør i FynBus Carsten Hyldborg, blev den faglige dagsorden skudt i gang af keynote speaker Krista Huhtala-Jenks fra MaaS Global. Det er en finsk virksomhed, der har udviklet MaaS-appen Whim, som indtil videre er sat i drift i Helsinki i Finland, West Midlands-området omkring Birmingham i England samt Antwerpen i Belgien.

I sit indlæg sammenlignede hun den igangværende og kommende MaaS-udvikling med de senere års udvikling inden for telekom-området. Fra at være en forholdsvis enkelt teknologi til at levere telefonsamtaler mellem mennesker er teleindustrien i dag leverandør af alt fra samtaler, sms og mms til streaming af TV, underholdning, kundetilbud, loyalitetsydelser, positionering med videre. Forudsætningen har været de senere års intensive digitalisering, der igen har ført til udviklingen af et hav af apps. Og forudsætningen for brugen og nytten af apps er adgang til realtime data.

Her understregede hun, at forudsætningen for at kunne skabe tilsvarende gode MaaS-løsninger er adgang til trafik- og teledata, afregulering og adgang til persontransportområdet. Deltagernes betaling for at blive en del af MaaS-løsningen skal til gengæld blandt andet være at stille egne data til rådighed for de øvrige parter.

Blandt de efterfølgende indlæg var en gennemgang af rapporten ”MaaS, Strukturel analyse af digital infrastruktur”. Rapporten er udarbejdet for Transport-, Bygge- og Boligministeriet af analysefirmaet Qvartz, hvorfra partner Carl Christian Hammar udlagde teksten.

Udbygningen af den digitale infrastruktur er forudsætningen for effektive MaaS-løsninger, der skaber sammenhæng for forbrugerne. Samfundsværdien ved udbygning af den digitale infrastruktur vil være betydelig, da den kan føre til mindsket trængsel, større effektivitet og større velstand.

Analysen er baseret på input fra 60-70 testprojekter primært i Europa, men med input fra både Nord- og Sydamerika samt Asien. De fleste af projekterne er endnu i opstartsfasen og forholdsvis geografisk begrænsede, men de har alligevel givet et data- og erfaringsgrundlag, der skal indgå i den fremtidige planlægning i Danmark.

I datagrundlaget for rapporten om det digitale potentiale kunne Carl Christian Hammar dog også henvise til en mere enkel løsning på ”First and last mile”-problematikken, nemlig da DSB tillod, at passagererne medbragte deres cykler i S-toget. Selv om det var en forholdsvis enkel ting, gav det et markant spring i passagertallet på S-togsnettet og er dermed et glimrende eksempel på, hvordan en enkel kombination af forskellige transportformer kan skabe markant merværdi for passagerne.

Carl Christian Hammar blev sekunderet af kontorchef Merete Houman fra Transportministeriet, der kunne supplere med synspunkter fra ministeriets side. De gik blandt andet ud på de juridiske forhold, som vil spille ind, når offentlige og private aktører skal samarbejde i en MaaS-løsning. Det er ikke bare lige at åbne for adgang for alle interesserede aktører i forhold til for eksempel passagerrettigheder, økonomiske risici, selskabsjuridiske forhold med mere. Samtidig kræver det omfattende forberedelser at skabe en struktur for udgifts- og indtægtsdeling, dataudveksling i henhold til det europæiske ITS-direktiv, fysisk udformning af billetter, billetkontrol med videre.

Merete Houmann understregede dog, at ministeriet har MaaS højt på dagsordenen og bidrage positivt til at skabe det juridiske og tekniske fundament for et intensiveret samarbejde gennem for eksempel Rejseplanen.

Qvartz-rapporten kan downloades her:

Søren Riis, medstifter af GoMore, fik på konferencen mulighed for at fortælle, hvordan GoMore som privat aktør inden for samkørselstjenester ser på at indgå i en MaaS-løsning. Han kunne fortælle om en meget positiv dialog med blandt andet Rejseplanen om at koble samkørsel på den kollektive trafik, så passagererne ud over at få overblik over transportmulighederne med tog og bus også kan se, hvilke muligheder der er for at få et GoMore-lift i privatbil.

GoMore indgår i dag i den vel nok mest udbyggede MaaS-løsning i Danmark, nemlig ”MinRejseplan” i Nordjylland, hvor samkørselstjenesten er koblet på.

Læs om dette samarbejde her: 

Som privat aktør ser Søren Riis ingen problemer med at udveksle data med andre aktører i en MaaS-løsning, så længe dataudvekslingen går begge veje.

 

Fakta om MaaS

  • Mobility as a Service (MaaS) er integrationen af forskellige transportformer til én mobilitetstjeneste, der er tilgængelig efter behov. Tjenesten skal imødekomme passagerernes behov for optimale transportløsninger i forhold til tilgængelighed, komfort, sikkerhed, miljø, overblik med mere
  • De enkelte led i den samlede transport kan bestå af den traditionelle kollektive trafik i kombination med samkørsel i bil, cykel- og bildeling, taxa, billeje med videre og alle tænkelige kombinationer heraf. For brugeren skal MaaS tilbyde merværdi ved brug af en enkelt applikation og give adgang til mobilitet samt en samlet og enkel betalingskanal for alle led i transporten
  • En vellykket MaaS-tjeneste bringer også nye forretningsmodeller og måder at organisere og drive de forskellige transportformer med fordele for transportleverandører, herunder adgang til forbedrede kunde- og trafikdata samt nye muligheder for at betjene uopfyldt efterspørgsel
  • Målet med MaaS er at tilbyde et bæredygtigt alternativ til brug af privatbiler for at øge den enkeltes mobilitet, bidrage til at reducere overbelastning og trængsel i transportsystemet samt gøre mobilitet mere tilgængelig, effektiv, enkel, sikker og billig


SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE