NYHEDER 10. SEP 2021 KL. 13:13

Midtjyske bybuspassagerer kan tage deres cykel med, hvis...

Af: kollektivtrafik

Fra januar 2022 kan man tage cyklen med i bybusserne i Randers, Silkeborg, Horsens, Skanderborg, Viborg, Herning, Holstebro, Skive, Struer, Odder, Ikast og Grenaa, hvis der er plads i flexarealet. I løbet af 2022 bliver det som en forsøgsordning muligt at tage cyklen med på Rute 100, der kører på strækningen Odder-Aarhus-Hornslet


Midttrafiks bestyrelse har på baggrund af den tiltagende cyklisme og gode erfaringer med cykelmedtagning hos FynBus og et forsøg i Viborg bybusser besluttet at åbne for cykelmedtagning i bybusserne i en række byer.

- Skiftet til cykel er godt for både sundhed og miljø, men også for trængslen på vejene. Nogle gange kan det dog være surt at cykle. Her kan kollektiv trafik være et godt supplement i regnvejr eller hvis cyklen er punkteret. Vi har allerede cykelmedtagning i Letbanen, på de fleste regionale busruter og i Midtjyske Jernbaners tog. I 2022 åbner vi op for cyklerne i bybusserne og på rute 100, så flere kan kombinere cykel og kollektiv trafik på den daglige rejse, siger Midttrafiks bestyrelsesformand, Claus Wistoft (V).

Beslutningen falder i tråd med en nylig overstået befolkningsundersøgelse "Danskerne og kollektiv transport 2021", som Passagerpulsen har gennemført. Den viser, at langt de fleste i undersøgelsen foretrækker at have cyklen med i bussen frem for at leje eller låne en cykel ved stationen eller stoppestedet.

Cykel kan komme med i bybusserne uden for myldretiden
I Randers, Silkeborg, Horsens, Skanderborg, Viborg, Herning, Holstebro, Struer, Odder, Ikast og Grenaa kan cyklen medtages uden for myldretiden. Cyklerne kommer til at dele plads med kørestole og barnevogne på bussens flexareal efter først-til-mølle- princippet. Der vil være plads til enten to cykler, en cykel og en barnevogn eller en cykel og en kørestol. Cyklen skal fastspændes under kørslen. Der er monteret bespænding i bussen. Der skal indløses en cykelbillet.

Da bybusserne i Aarhus har mange passagerer, bliver det ikke muligt at medtage cykler i Aarhus' bybusser i denne omgang. Midttrafik vil indsamle erfaringer fra et pilotforsøg på rute 100 og de øvrige bybusbyer for at vurdere muligheden for cykelmedtagning i Aarhus.

Pilotforsøg på rute 100
I løbet af 2022 bliver det muligt at medtage sin cykel gratis på rute 100 (Odder-Aarhus-Hornslet) både i og udenfor myldretiden. Cyklerne kommer til at dele plads med kørestole og barnevogne på bussens flexareal efter først-til-mølle- princippet. Da flexarealet er mindre i de regionale busser med lavgulv, kommer der en ophængningsløsning til cyklen. Der vil være plads til enten to cykler, en cykel og en barnevogn eller en cykel og en kørestol.

Pilotforsøget bliver gennemført for at indsamle erfaringer med cykelmedtagning i Aarhus og i myldretiden. Midttrafik ønsker samtidigt at teste praktikken i forbindelse med ophængning af cykler i bussen.Mobilitet