NYHEDER 26. MAR 2020 KL. 12:47

Midttrafik varsler færre busafgange

Af: kollektivtrafik

Fra mandag 30. marts kører busserne i Midttrafiks område efter køreplaner med færre afgange. Baggrunden er, at passagertallet på grund af corona-situationen er faldet med 70-80 procent. Samtidig tager køreplanerne højde for, at der kan komme mangel på chauffører på grund af smitte med coronavirus/covid-19


Den nye tilpassede køreplaner tager også højde for, at der fortsat er busforbindelser til de borgere, der skal på arbejde, på indkøb, til læge med mere.

- Busselskaberne kan få problemer med at opretholde stabil fuld drift på grund af sygemeldinger fra chaufførerne. Når vi reducerer kørslen, giver det os bedre muligheder for at opretholde stabil drift frem for en række uplanlagte aflysninger, der vil være til stor gene for vores kunder, siger Ole Sørensen, der er planchef hos Midttrafik.

Midttrafik vurderer, at det er muligt at opretholde servicen, overholde afstandskrav mellem kunderne og skabe stabil drift med færre busafgange. De fleste busser vil derfor fra 30. marts køre som var det skoleferie.


Alle regionale ruter:
Regionalruterne følger kørsel på ikke-skoledage, det vil sige at ture med "S"-note udgår. Eventuelle ture med ”B” note køres i stedet for.

Bybusser:
Bybuskørslen overgår til at følge ferieplanen. Det gælder kørslen i bybuskommunerne Viborg, Skive, Holstebro, Herning, Silkeborg, Randers, Horsens og Aarhus

Lokale ruter:
Større lokale ruter med både skoledags- og ikke-skoledagskørsel overgår til at følge skolefridagskørsel:
Silkeborg Kommune: Rute 31, 32 og 313 køres efter skolefridagskøreplan
Holstebro Kommune: Rute 252/270 og rute 23 køres efter skolefridagskøreplan
Skive Kommune: Rute 41 indstilles midlertidig (uddannelsesrute) og rute 412 køres efter skolefridagskøreplan
Struer Kommune: Rute 335 og 342 køres efter skolefridagskøreplan
Herning Kommune: Rute 150 følger kørslen på ikke-skoledage, det vil sige ture med ”A” note udgår

Midttrafiks kunder kan få et samlet overblik over alle ændringer på den særlige infoside omkring kørselsændringer på grund af coronavirus/covid-19 eller se de berørte køreplaner på midttrafik.dk i form af en ”Corona-nødplan”.

For de regionale ruter er ”S” note-ture, som udgår markeret med gult, mens ”B” note-ture, der køres i stedet for, er markeret med grønt. I bybusbyerne, hvor der er ferieplan, er denne uploadet som en ”Corona-køreplan”.

Rejseplanen og Midttrafik live vil være opdaterede med de nye køreplaner fra 26. marts.

De nye køreplaner vil fremgå på de eksisterende køreplantavler, undtagen i Aarhus, hvor Midttrafik henviser til Midttrafik live eller Rejseplanen.Corona

SENESTE NYT