KTF Transmision
NYHEDER 22. MAR 2021 KL. 08:36

Justeringer kan nedjustere klimabelastningen og opjustere fremkommeligheden

Af: kollektivtrafik


Vejdirektoratet er i gang med at finindstille hundredvis af trafiksignaler på det overordnede vejnet over hele landet, så trafikken bliver mere flydende, hvilket vil bidrage til bedre fremkommelighed og mindske CO2-udslippet. Ifølge Vejdirektoratet viser beregninger, at en typisk bilist bruger 0,02 liter brændstof på et enkelt stop for rødt med efterfølgende acceleration. I et mellemstort trafikanlæg med 20.000 biler i døgnet kan man spare 1 ton CO2 om dagen, hvis man undgår et enkelt stop for rødt lys


Områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet, der peger på, at beregninger viser, at en typisk bilist bruger 0,02 liter brændstof på et enkelt stop for rødt med efterfølgende acceleration, hvilket svarer til 0,05 kg CO2.


- Det lyder måske ikke af særligt meget. Men i mellemstort trafikanlæg med 20.000 biler i døgnet kan man spare 1 ton CO2 om dagen – og altså 365 tons CO2 om året – med bare ét gennemsnitligt sparet stop for rødt pr. bilist. Så der er altså store gevinster at hente ved blot ganske små justeringer af vores trafiksignaler, siger hun.


 Helt konkret har Vejdirektoratet gennemgået 120 af sine i alt godt 300 trafiksignalanlæg på det overordnede vejnet og justeret dér, hvor det har været nødvendigt, så signalanlæggene er bedre indstillede i forhold til trafikflowet, andre trafiksignalanlæg og trafikken fra tilstødende veje. Ofte er der tale om mindre justeringer af de enkelte anlæg. Men udover miljøgevinsterne giver finindstillingerne også rejsetidsgevinster for trafikanterne.  


- Vores trafiksignaler står ofte ved forbindelsesvejene ind til byområder og ved motorvejstilslutninger. Og vi kan for eksempel se på målinger, at vores ændringer på trafiksignalanlægget i krydset Hillerødmotorvejen-Overdrevsvejen i Hillerød medførte en samlet daglig rejsetidsbesparelse på gennemsnitlig 30 timer for alle trafikanterne i krydset, siger Charlotte Vithen.  
 
Vejdirektoratets arbejde med at finindstille trafiksignalanlæggene er en del af den løbende drift og optimering af statsvejnettet, der skal få trafikken til at glide bedre.  
 
- Vi befinder os jo lige nu i en særlig situation på grund af Coronakrisen. Men vi har i Vejdirektoratet bestandigt fokus på, hvordan vi kan hjælpe et stigende antal trafikanter nemt og sikkert frem, da det bliver en af vores helt centrale opgaver fremover, siger Charlotte Vithen.  
 


Mobilitet