KTF Transmision
NYHEDER 31. MAR 2021 KL. 13:02

Konference afrunder et projekt om et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen-området

Af: kollektivtrafik


Området - Greater Copenhagen, der dækker Hovedstadsområdet plus lidt mere på det østlige Sjælland og Malmö-området plus lidt mere - er Nordens største metropolregion med 4,4 millioner indbyggere. Inden corona-tiden pendlede omkring 15.200 mennesker over Øresund for at komme til og fra arbejde. Projektet ”Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” har siden maj 2018 undersøgt, hvordan rejser i regionen kan foredres i fremtiden


Projektets formål er at bidrage til at realisere Greater Copenhagen's trafikcharter gennem fælles beslutningsgrundlag samt at udvikle fælles videndeling over Øresund på tværs af regionen for at fremme et mere sammenhængende transportsystem.


Arbejdet med projektet nærmer sig sin afslutning, og derfor er der planlagt en slutkonference, der finder sted 21. april. På konferencen vil projektets resultater blive præsenteret - og diskuteret.Interesserede kan tilmelde sig her:Program for slutkonferencen om Greater Copenhagen 21 april 2021


Programmet er endnu ikke helt klart, men i store træk ser det ud som følger:


09.00 - 09.15 - Välkommen


09.15 - 09.30 - Introduktion till Greater Copenhagen-samarbetet och trafikchartern


09:30 - 10:45 - Framtidens mobilitet. Presentation och slutsatser


Paus

11:00 - 12:15 - Strategiska scenarier för tågtrafiken. Presentation och slutsatser


Lunch/Frokost


13:00 - 14:15 - Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. Presentation och slutsatser


Paus


14:30 - 15:30 - Paneldebatter med politiker och näringslivets representanter


15:30 - 16:00 - AvrundningProgrammet opdateres. Man kan følge hele eller dele af konferencen digitalt. Konferensen bliver optaget og efterfølgende tilgængelig på nettet. 


Mobilitet