KTF Transmision
NYHEDER 9. DEC 2020 KL. 13:00

Skiftedag 13.december 2020: Midttrafik skal sælge billetter til flere tog

Af: Mikael Hansen


Den 13. december overgår togstrækningen Holstebro-Skjern fra Arriva til Midtjyske Jernbaner. Midttrafik overtager trafikselskabsfunktionerne.


Overdragelsen af togdriften på strækningen Holstebro-Skjern fra Arriva til Midtjyske Jernbaner er en del af et større kontrakt- og mageskifte på det danske jernbanenet. Det hele blev politisk besluttet i 2017, hvor statens banenet blev delt i en elektrificeret og en ikke-elektrificeret del.  Desuden var der en mindre vestjysk krølle på halen – nemlig overdragelsen af strækningen Holstebro-Skjern fra Arriva til Midtjyske Jernbaner.


Der bliver nemmere at være togpassager for nogle vestjyder fra 13. december, men det bliver mere kompliceret for andre. Det er her Midttrafik som trafikselskab kommer ind i billedet. Fra 13. december 2020 bliver det nemlig en lille smule billigere at rejse lige præcis mellem Holstebro og Skjern eller på delstrækninger, fordi rejsen nu sker til Midttrafiks takster. Dog gælder den højere togtakst, hvis man rejser videre med Arrivas tog fra Holstebro eller Skjern. Det er de sidste passagerer, som får det mere besværligt.


De passagerer, som i dag kører med Midtjyske Jernbaner på strækningen Vemb – Lemvig- Thyborøn og skal videre mod Holstebro eller Skjern får det til gengæld nemmere både med skift og med billetter.


 


Bag panelerne


Noget, som passagererne næppe bemærker, er de mange opgaver, der løses bag panelerne. Det er her Midttrafik har en hovedrolle, men der er flere parter endnu. Formelt set er det Region Midtjylland, der kommer til at stå som ”ejer” af togstrækningen Holstebro-Skjern.  Det er også Region Midtjylland, der modtager driftstilskuddet for strækningen fra staten. Pengene strømmer siden til Midttrafik og senere igen til Midtjyske Jernbaner i henhold til en fornyet og udvidet kørselskontrakt.


-Alle kundevendte opgaver bliver noget Midttrafiks skal løse. Det er en tilgang af opgaver og kræver øget ressourceindsats i Midttrafik som dog kompenseres af Region Midtjylland.  Det bliver også en udfordring at få udgifterne til togdriften til at gå op med indtægterne fra statstilskuddet og passagerindtægterne, forklarer Niels-Jørgen Danielsen fra Midttrafik og fortsætter:


-Taksterne bliver lidt lavere i Midttrafiks system end i Arrivas. Vi har dog fået budgettet for driften til at gå op i samarbejde med Midtjyske Jernbaner, som lægger køreplanerne. Det er lykkedes tilnærmelsesvist at fastholde samme serviceniveau som før. Der er dog nye køreplaner og dermed nye afgangstider for mange togpassagerer i Vestjylland fra søndag den 13. december.


 


Stationer


Stationerne på strækningen Holstebro-Skjern tilhører stadig DSB, og det er DSB, der står for vedligeholdelse og driften af stationerne. Det er også DSB, der ejer og driver billetteringsudstyr på stationerne. Det er desuden DSB, som har omprogrammeret billetautomaterne til at håndtere det dobbelte billet- og takstsystem – Midttrafiks takster på de korte strækninger, Arrivas og DSBs takster på de længere togrejser.


Billetter og takster Jernbaner Trafikselskaber Økonomi