KTF Transmision
NYHEDER 14. FEB 2022 KL. 10:07

Politikere sætter planlægningsarbejdet med en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg i gang

Af: kollektivtrafik


I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 2,2 milliarder kroner til en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Formålet med den nye jernbane er at forbedre den kollektive trafikbetjening i Midt- og Vestjylland ved at reducere rejsetiden i størrelsesordenen 14 minutter fra Herning og Silkeborg til Aarhus. Det politiske flertal har nu sat gang i planlægningsarbejdet med den ny jernbane i form af en undersøgelse af mulige linieføringer


Undersøgelsen starter med en indledende fase, hvor der på et overordnet niveau blandt andet sker en vurdering af mulige linjeføringer. Efter den indledende undersøgelsesfase vil forligskredsen blive forelagt et oplæg med én til tre linjeføringer, som Banedanmark indstiller videre undersøgt sammen med blandt andet miljøkonsekvensvurderinger af projektet.


Som en del af projektet med den nye jernbane skal overkørsel 56 i Silkeborg opgraderes med henblik på at løse de trafikale udfordringer, der allerede i dag eksisterer i området. Der er afsat 256 millioner kroner til opgraderingen.


Fakta:  • Den nye jernbane skal designes til passagertog med en tophastighed på 160 km/t.

  • Det forudsættes, at det bliver et batteritog

  • Undersøgelsen, der foretages af Banedanmark, forventes færdig i tredie kvartal 2025Interesserede kan læse kommissoriet, der danner grundlaget for undersøgelsen, her:Infrastruktur Tog og jernbaner