KTF Transmision
NYHEDER 15. FEB 2022 KL. 10:35

Transportministeren og rådmand er enige om lavere støjgrænser ved brobyggerier

Af: kollektivtrafik


Støjkravene bliver skærpet, og naboerne får lettere til kompensation for støjende arbejde ved flere broprojekter i Aarhus, når Banedanmark skal elektrificere jernbanen


Naboerne til to af Banedanmarks byggepladser ved Årslev og Tilst får lettere ved at sove om natten, efter transportminister Trine Bramsen (S) og rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo (K) har nået en fælles forståelse, der markant sænker støjgrænserne og øger muligheden for kompensation til naboerne i forbindelse med støjende byggearbejde.


- Jeg er glad for, at den nye transportminister har søgt dialogen med os, og imødekommet os på nogle af vores største bekymringer i forbindelse med byggerierne. Det er et kompromis, som kommer mange aarhusianere til gode. Samtidig tages også hensyn til, at man kan komme videre med elektrificeringen af vores jernbaneforbindelser, som er vigtigt for både os og resten af Danmark, siger Steen Stavnsbo.


Banedanmark skal bygge broerne om for at kunne elektrificere jernbanen. De to byggepladser har tilsammen over 10.000 naboer, og hidtil har Banedanmark og Aarhus Kommunes miljømyndighed ikke kunnet blive enige om vilkårene for arbejdet, der både kommer til at ske om natten og i weekender og på helligdage.


I de oprindelige vilkår kunne byggepladserne støje op til 65 dB(A) en enkelt nat uden at skulle kompensere naboerne.
Nu må byggepladserne kun støje op til 60 dB(A), før er skal falde strakskompensation. Det er mere end en halvering af lydniveauet.


På baggrund af partshøringerne i sagen og i forbindelse med dialogen mellem Aarhus Kommune og Transportministeriet er perioden, som der må støjes i uden at der skal ydes kompensation, forkortet. I de oprindelige planer var der lagt op til, at der måtte udføres støjende anlægsarbejder på 55dB(A) i op til fem nætter i træk, inden borgernes skulle kompenseres eller tilbydes ophold på hotel. Perioden er nu forkortet til tre nætter med 55dB(A).


- Elektrificeringen af jernbanen er et vigtigt projekt for både Aarhus og resten af landet, men der skal selvfølgelig tages hensyn til de naboer til banen, der bliver påvirket af støjen fra arbejdet. Enigheden med Aarhus Kommune omkring støjkompensation er derfor et vigtigt skridt mod fremtidens grønne jernbane, siger transportminister Trine Bramsen.


 


Det er Banedanmark og ikke Aarhus Kommune, der står som myndighed og varetager borgerkontakten i projektet. Herunder klager og ansøgninger om kompensation. Borgere, der har mulighed for at søge om kompensation, får besked fra Banedanmark i deres e-boks. Yderligere har Banedanmark som en ekstra service udsendt varsling-sms for at gøre borgerne opmærksomme på at tjekke deres e-boks.


Tog og jernbaner