NYHEDER 1. NOV 2018 KL. 11:32

Molslinjen har forsømt og kan se frem til bod

Af: kollektivtrafik

Efter 1. september i år har trafikken til og fra Bornholm været mere ustabil end tidligere, da det var rederikoncernen Danske Færger, der stod for færgedriften. På den baggrund udtaler transportminister Ole Birk Olesen (LA) nu kritik af Molslinjen, der betjener færgetrafikken. Rederiet kan se frem til en bod på mindst 1.000.000 kroner

Siden 1. september har der været en del forsinkelser og aflysninger af færgeafgange. Dertil kommer, at Molslinjen ikke har overholdt et krav om at indsende dokumentation til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om færgetrafikken for september, som Molslinjen ellers er forpligtet til i kontrakten med ministeriet, hvis Molslinjen vil undgå at skulle betale bod.


- Jeg har fulgt den seneste tids debat om Molslinjens færgebetjening af Bornholm, og jeg hæfter mig ved de mange forsinkelser og aflysninger, som selvfølgelig i høj grad berører passagererne. Det er utilfredsstillende, at passagererne ikke kan regne med en stabil færgetrafik, siger Ole Birk Olesen.


Ifølge kontrakten mellem Molslinjen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som er indgået på baggrund af en politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, er Molslinjen berettiget til at undlade at sejle med hurtigfærgen, hvis vindstyrken er over 16 m/sekund, eller hvis bølgehøjden er på over 3,0 meter. Hvis det er tilfældet, så er Molslinjen forpligtet til at indsætte en erstatningsfærge. 


- Hvis hurtigfærgen på grund af dårligt vejr ikke kan sejle, så skal Molslinjen - hvis vejret tillader det - indsætte erstatningsfærgen, og så skal passagererne informeres i så god tid som overhovedet muligt, så de ved, hvilken situation de står i, siger ministeren.Molslinjen er berettiget til at undlade at sejle med alle færger, hvis vindstyrken er over 23 m/sekund, hvis vandstanden i havnen afviger væsentligt fra havnens normale middelvandstand, hvis der er så tæt tåge, at sejlhastigheden skal nedsættes, eller hvis hav og/eller farvand ikke er farbart på grund af is.


Det indgår desuden i kontrakten, at Molslinjen bliver pålagt en bod for enhver forsinkelse på mere end ti minutter, aflysning eller manglende indsættelse af erstatningsfærge. Molslinjen er dog fritaget for at betale bod, hvis den rettidigt kan dokumentere, at der er tale om såkaldte bodsfritagende forhold som for eksempel ekstremt vejr eller havari.I hele september har Molslinjen imidlertid forsømt rettidigt at fremsende den krævede dokumentation, og det betyder, at Molslinjen i september forventes at skulle betale en bod til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på ikke under en million kroner.SENESTE NYT

NYHEDER 25. APR 2019 KL. 12:26
Så er der årsmøde

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE