NYHEDER 11. SEP 2019 KL. 21:47

Momsforslag kan skade den kollektive bustrafik

Af: Redaktionen

Dansk PersonTransport har en række kritikpunkter til et lovforslag fra Skatteministeriet om en ændring i momsloven, som kan ramme den kollektive bustrafik hårdt.


 

Et lovforslag fra Skatteministeriet om ændring af momsloven kan ramme den kollektive bustrafik hårdt. Lovforslaget påvirker den måde, som mange busselskaber finansierer deres busser i leasingselskaber og kan betyde meromkostninger for den kollektive bustrafik alene på mellem 60 og 100 mio. kr. om året. Dertil kommer effekterne på specialkørselsordninger og andre former for privat og offentlig rutekørsel og personbefordring.

”Vi har betænkeligheder på dels det lovtekniske område i forhold til EU-retten og dels i forhold til risikoen for, at man indfører lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvorved vore medlemsvirksomheders retssikkerhed kan være sat på spil. Derudover kommer lovforslaget på et tidspunkt, hvor sektoren står for at skulle løfte en stor opgave med omstillingen af den kollektive bustrafik til en mere miljø- og klimavenlig form; en omstilling der kræver store investeringer fra operatørernes side, og hvor lovforslaget bestemt ikke er til nogen hjælp,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport opfordrer også til, at de økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner belyses grundigt.

 

Fra Dansk PersonTransports høringssvar til lovforslaget

Den kollektive bustrafik står overfor en stor udfordring med at omstille sig til en mere klima- og miljøvenlig form. Regeringen har varslet en række tiltag på dette område, men vi kender endnu ikke detaljerne. 

 De overordnede rammer for omstillingen er, at kommuner og regioner (gennem trafikselskaberne) finansierer i gennemsnit 56 pct. af omkostningerne ved bustrafikken som led i den samlede prioritering af de midler de råder over. De resterende 44 pct. af udgifterne finansieres af kort- og billetindtægter fra de passagerer, der benytter den kollektive bustrafik. 

 Kommunerne og regionerne bestemmer omfanget og serviceniveauet og udstikker i den forbindelse også mål i forhold til klima og miljø. Busselskaberne udfører selve driften med egne busser og medarbejdere på baggrund af offentligt udbudte kontrakter. 

 Den foreslåede lovændring vil være med til at gøre en i forvejen meget vanskelig proces endnu vanskeligere. Der skal finansieres et større kapitalapparat og busoperatørernes finansieringsomkostninger vil stige som en funktion af dels den større sum, der skal finansieres og dels den tilhørende risiko der forøges.