NYHEDER 6. FEB 2019 KL. 14:37

Movia fortsætter stikprøvekontrollen af overenskomster i flextrafik

Af: kollektivtrafik

Movia opretholder skærpet kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, der kører flextrafik. Trafikselskabet gennemførte sidste år - og i tæt samarbejde med et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger - dobbelt så mange stikprøvekontroller som i 2017. Movia oplyser, at den skærpede kontrol fortsætter i 2019


For at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne i de mange flextrafik-kontrakter, som Movia indgår med private operatører, nedsatte trafikselskabet i 2017 efter aftale med arbejdsmarkedets parter et kontrolpanel, der skal vurdere stikprøver og rådgive Movia i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår hos de private operatører, som kører flextrafik på kontrakt med trafikselskabet.

Seks operatører havde egne overenskomster
Kontrolpanelet har i 2018 vurderet i alt 20 stikprøver og rådgivet Movia, der har ansvaret for opfølgningen over for operatøren. Resultatet af de 20 stikprøver og kontrolpanelets arbejde er, at Movia har konkluderet, at fem ud af de 20 udvalgte operatører havde orden i forholdene, og sagerne blev lukket med det samme. Syv operatører ud af de 20 har efter kontrollen og dialogen med Movia rettet op på forholdene, og Movia har konkluderet, at disse sager er lukket.

Seks operatører ud af de 20 havde udfærdiget egne overenskomster. Movia vurderede på baggrund af kontrolpanelets meldinger, at disse overenskomster ikke levede op til vilkårene i Movias nye kontrakter fra 1. oktober 2018. Movia besluttede, at disse seks operatører skal indgå i en opfølgende kontrol, der gennemføres i 2019.

En ud af de 20 operatør har ad to omgange forsøgt at rette op på sine kontrakter. Men vurderingen fra kontrolpanelet er, at der fortsat er problemer med efterlevelsen af kravene. Derfor har Movia oversendt oplysninger om operatørens forhold til vurdering til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som i øjeblikket behandler sagen.

Endelig har en operatør i forbindelse med stikprøvekontrollen meddelt Movia, at han ikke følger nogen overenskomst. Movia har ligeledes oversendt oplysninger om denne operatør til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og denne sag er også under behandling i styrelsen.

- Vi er meget tilfredse med samarbejdet i kontrolpanelet. Movia er optaget af at operatører, der kører på kontrakt med trafikselskabet, har løn- og arbejdsvilkår, der lever op til alle de krav vi stiller. Vi har derfor også valgt, at vi i vores nye udbud fra sidste år ligestiller konkurrencen på markedet, så alle operatører, der har kontrakt om flextrafikkørsel med Movia, skal leve op til de krav, der er i lovgivningen til nye tilladelser, siger Movia’s administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Movia foretog i 2018 i alt 20 stikprøver hos små og mellemstore operatører. Der planlægges også 2019 gennemført 20 stikprøver. Ud over de 20 ordinære stikprøvekontroller udfører Movia syv opfølgende stikprøvekontroller, hvoraf den ene vedrører opfølgning på en kontrol udført i 2017.


Fakta om kontrol af flextrafik:

  • Movia udbyder Flextrafik til private operatører
  • Kørsel af Flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Tilladelser til erhvervsmæssig persontransport udstedes af Færdselsstyrelsen, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
  • Movias bestyrelse besluttede i december 2016 at indføre skærpet kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i Movia’s flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter
  • Efter aftale med arbejdsmarkedets parter deltager ATAX, Dansk Industri, Kristelig Arbejdsgiverforening, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F i Movia’s kontrolpanel
  • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller