NYHEDER 4. JAN 2019 KL. 13:00

Nordjylland gør klar til Danmarks første brintbusser

Af: kollektivtrafik

Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået kontrakt på levering af tre brintbusser samt opførelse af brintproduktions- og tankanlæg, der som landets første skal være klar til drift i oktober. De tre brintbusser skal indsættes på udvalgte bybusruter i Aalborg og regionalbusruter i Nordjylland

Indsættelsen af de nye brintbusser er støttet af EU med 12 millioner kroner gennem det europæiske projekt 3EMOTION, der har ti formål at fremme af brintteknologi i offentlig transport.

I Regionsrådet i Nordjylland ser man et stort potentiale i de nordjyske brintbusser, fordi teknologien både er god for nærmiljøet og et vigtigt bidrag til den globale indsats for klimaforbedringer.

- Brint er nyskabende for den kollektive trafik, hvor vi kan reducere CO2-udledningen markant og slippe helt af med partikelforurening i nærmiljøet. Brintbusser udleder kun ren vanddamp under kørslen. Og hvis vi samtidig arbejder hen imod, at brint laves på baggrund af el fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller, så kan brint som brændstof blive helt CO2-neutralt, siger Ole Stavad, der er udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Nordjylland og tidligere socialdemokratisk minister.

En anden fordel ved brintbusser er, at de sammenlignet med el-busser med batterier har en større rækkevidde og derfor er velegnede til brug på regionale busruter og på længere bybusruter i Aalborg, hvor el-busser med batterier vil kræve hyppig opladning.

I forbindelse med de nye brintbusser har regionen og kommunen også indgået kontrakt om opførelse af et elektrolyseanlæg til produktion af brint fra el samt et tankanlæg til påfyldning af brint på busserne. Det er målet, at produktionsanlægget styres, så det primært er i drift i de timer og perioder, hvor der er overskud af vindmøllestrøm i el-nettet. Herved bliver brinten stort set CO2-neutral.

Busserne bliver leveret af den belgiske busproducent Van Hool, mens produktions- og tankanlæg leveres af den danske virksomhed GreenHydrogen.

De nordjyske brintbusser skal i første omgang køre i tre år som led i EU-projektet 3EMOTON, men det forventes, at busserne kan fortsætte i almindelig drift efter projektperioden.

Brintbusser er stadig forholdsvis dyre, og derfor går projektet i første omgang ud på at indsamle erfaring med brintteknologien til gavn for udviklingen af brintløsninger og for erhvervsudviklingen inden for brintsektoren. Det kan blive en ekstra gevinst for Nordjylland, som har en solid position inden for grønne energiteknologier.

- Vi har stærke kompetencer inden for brintenergi i klyngen House of Energy og virksomhederne omkring Hydrogen Valley i Hobro. Deres udvikling vil vi gerne understøtte, og samtidig er det naturligt, at vi som klimaregion går forrest i den grønne omstilling i samfundet. Det kan vi gøre på fornem vis ved at teste mulighederne for at skifte fra fossile brændstoffer til lokalt fremstillet grøn brint i den kollektive trafik, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE