NYHEDER 22. OKT 2019 KL. 21:36

Nordjylland plusser nyt hovednet til turen

Af: Jesper Christensen

Nordjylland plusser nyt hovednet til turen
Nicolai Bernt Sørensen forklarede om, hvordan Plustur og et nyt hovednet i Nordjylland kunne øge mobiliteten. Teksten fortsættes under artiklen.

Busser og tog udgør et net for fælles transport i Region Nordjylland. Plusser man en ekstra tur til eller fra bopælen får man et attraktivt tilbud til alle borgere - også dem med langt til nærmeste nabo og dem, der gerne vil være mobile uden at skulle køre i egen bil. Nordjyllands Trafikselskab, NT, lancerede i august i år et styrket hovednet i den vestlige del af regionen med afgange mindst en gang i timen på hverdage mellem klokken 5 om morgenen til klokken 11 om aftenen


På årets Kollektiv Trafik-konference i Korsør i begyndelsen af oktober var der fokus på mobilitet på landet. Og oppe i Nordjylland tager trafikselskabet NT begrebet mobilitet ganske alvorligt. For et par år siden blev GoMore budt velkommen på en række stoppesteder, for halvandet år siden lagde NT en ekstra tur til eller fra bopælen - Plustur - og samtidig blev de forskellige transportmuligheder koblet på rejseplanen, så man som kunde i butikken for fælles transport hjemmefra kunne se de forskellige muligheder for at komme til eksempelvis sommerhuset ved Tornby Strand, Kandestederne, Tranum Klit eller, hvor ens mål nu lå henne, når det ikke lige lå tæt på et busstop eller en station.

På konferencen fortalte Nicolai Bernt Sørensen fra NT om erfaringerne med Plustur siden starten for halvandet år siden. I det første år med Plustur var der 2.400 kunder i den del af butikken, som for 22 kroner blev kørt til eller fra nærmeste stoppested med bus- eller togforbindelse - dog ikke om natten.

Plustur giver øget mobilitet for borgerne i landområderne - eller dem, der har et ærinde der. For Nicolai Bernt Sørensen kunne berette, at Plustur bliver brugt en del af folk, der har sommerhus.

Men han kunne også konstatere, at kendskabet til Plustur i første år har været begrænset, selvom kendskabet til muligheden for at lægge den sidste del af turen til, har været stigende. Grunden er angiveligt, at det er svært at ændre folks vaner.

For at øge kendskabet til og brugen af Plustur, der rent faktisk fungerer og skaber mobilitet uden i landområderne, har NT taget nogle initiativer med udgangspunkt i, at Plustur gør den kollektive transportmulighed til en reel og tilgængelig mulighed, når start og slutsted i landområderne er ved ens indkørsel.

Et meget kontant initiativ er, at Plustur fra 11. august i år og tre måneder frem til 11. november er gratis, hvilket hurtigt gav en markant vækst i antallet af kørte Plusture.

NT arbejder også med at gøre det enklere at lægge den sidste tur til sin rejse.

Hos NT peger man på, at Plustur fremover skal integreres bedre med Rejseplanen, flextrafikken og med betalingsmulighed med Rejsekortet.

Og så skal man have tålmodighed til at lade Plustur, som den er i dag, finde vej ud til borgerne. Håbet er, at borgerne så vil få øjnene om for de muligheder Plustur lægger til det nordjyske hovednet, som aktuelt i den nye udgave i vest tilbyder med forbindelser mindst en gang i timen fra tidligt om morgenen til sent på aftenen.


Oplevet mobilitet hænger sammen med adgangen
NT’s mobilitetsindeks fra 2018 viste, at der er en sammenhæng mellem borgernes oplevelse af mobilitet og deres adgang til hovednettet. Borgerne i de tre kommuner med den dengang dårligste adgang til hovednettet - Morsø, Thisted og Vesthimmerlands Kommune - oplevede den laveste mobilitet.
Region Nordjylland og regionens fire vestlige kommuner - de tre nævnte kommuner plus Jammerbugt Kommune - er gået sammen og investerer godt 16 millioner kroner over de næste tre år i opgraderede forbindelser mellem de større byer i det, NT kalder for Hovednet Vest.

NT er i gang med at styrke hovednettet, så alle borgere i Nordjylland kan opleve bedre mobilitet med Plustur, busser og tog. En vigtig del for at nå det mål er at gøre alle de steder, hvor transportmidlerne kædes sammen, mere tydelige.
Derfor er NT i gang med at introducere kunderne i Nordjylland for et nyt knudepunktskilt. I dag er der sat omkring 40 knudepunktskilte op i de fire vestlige kommuner. I løbet af resten af 2019 og 2020 vil NT sætte skilte op i regionens øvrige kommuner, så der i alt kommer skilte på omkring 130 knudepunkter, hvor busture, Plusture og andre kombinerede transporter mødes.

Om Plustur:
• Plustur bestilles gennem rejseplanen som en del af en samlet rejse
• Plustur betales med kreditkort ved bestillingen, der skal ske to timer før
• Man vil ikke få tilbudt en Plustur, hvis det er hurtigere at gå eller cykle frem til nærmeste stoppested

Tekst til billedet øverst:
Nicolai Bernt Sørensen forklarede om, hvordan Plustur og et nyt hovednet i Nordjylland kunne øge mobiliteten. I dag fanger hovednettet som billedet viser 44 procent af boligerne inden for 500 meter fra et stoppested - og 59 procent inden for 2.000 meter. Det nye hovednet vil fange 64 procent inden for 500 meter og 83 inden for 2.000 meter - med Plustur vil omfanget være på 100 procent.

 

Det nye skilt, der skal sættes op ved omkring 130 knudepunkter i Region Nordjylland, viser, at det er et sted, der knytter de kombinerede transportformer sammen.