NYHEDER 20. MAR 2019 KL. 11:22

Nordjyllands Trafikselskab tager kunderne med på vejen mod fremtidens mobilitetsselskab

Af: kollektivtrafik

Nordjyllands Trafikselskab tager kunderne med på vejen mod fremtidens mobilitetsselskab

Nordjyllands Trafikselskab (NT) satte i 2015 gang i en udvikling, som skal ændre selskabet fra traditionelt trafikselskab til mobilitetsselskab. Udviklingen stiller nye krav til selskabet, som derfor har valgt at involvere kunderne og andre interessenter i langt større udstrækning end tidligere for at sikre, at selskabet udvikler produkter og services, som kunderne efterspørger


Nordjyllands Trafikselskab (NT) har ambitioner om, at alle de omkring 600.000 mennesker, der bor i Region Nordjylland, rejser med NT mindst en gang om året. En ambition i den størrelsesorden kræver handling og nye måder at arbejde på. Det kræver også, at NT tænker mobilitet - det at kunne flytte sig fra A til B - i et bredere perspektiv end blot busser og tog. Involvering af kunder og andre interessenter i langt højere grad end tidligere skal sikre, at selskabet udvikler produkter og services, som kunderne efterspørger.

- Det er ikke nok at sige, at vi nu er et mobilitetsselskab. Det er først, når vi aktivt ændrer vores måde at arbejde på, at vi går fra at være et traditionelt trafikselskab til at være et mobilitetsselskab, siger NT’s bestyrelsesformand, Nuuradiin S. Hussein (S), der er gruppeformand for Socialdemokraterne i Aalborg Byråd.

Hos NT er man meget bevidst om den transformationsproces, som selskabet befinder sig i og erkender samtidig, at det er en vedvarende proces, hvor man konstant skal afdækkede markedet for at kunne imødekomme kundernes skiftende behov for mobilitet. En proces, der allerede har resulteret i forskellige tiltag. Der er kommet et helt nyt transporttilbud, som hedder Plustur, der er indgået formelle samarbejdsaftaler med private selskaber som samkørselstjenesten GoMore og cykeludlejningsselskabet Donkey Republic, og taxibranchen er blevet indlemmet i MinRejseplan, hvor taxiture nu vises side om side med bus- og togrejser, når brugerne søger en rejse fra A til B. De næste skridt er at få kunderne mere på banen.

Nyt ensartet design
NT’s bestyrelse har godkendt en ny bemalingsstrategi, hvor kunder og borgere i Nordjylland har bidraget med indsigter i, hvad bussernes bemaling betyder, når man som både stamkunde og udenforstående skal navigere i at finde den rigtige bus.

- Konklusionen er helt klar. Hvis kunderne skal forstå sammenhængen i den kollektive trafik og navigere i den, er der behov for at ensarte det visuelle udtryk og reducere antallet af farver på transportmidlerne. Ikke kun på busserne, men på alle de transportformer, som NT står for, siger Nuuradiin S. Hussein.

I dag møder kunderne et visuelt kludetæppe med seks forskellige farver på tog og by- og regionalbusser og dertil et hav af forskellige farver og mønstre, som ofte sender tankerne hen på en svunden tid på de lokale busser. Fremover vil alle NT-busser være malet i de samme farver, og på lidt længere sigt er det planen, at også Nordjyske Jernbaners tog og NT’s øvrige transportmidler skal males i samme farver som busserne.

- Frem mod 2023 har NT den samlede busflåde i udbud. Hovedparten er i udbud i perioden 2019-2021, og det er blandt andet en lang række regionale busser, bybusserne i Aalborg inklusiv den kommende PlusBus. Derfor er timingen ideel i forhold til at introducere den nye bemaling sammen med udbuddene, siger Nuuradiin S. Hussein.

Indarbejdningen af det nye design vil ske løbende, så kunderne vil opleve en lidt forvirrende overgang. Men på længere sigt bliver det langt lettere at orientere sig i den kollektive trafik. De første par busser i det nye design vil kunne ses i bybilledet i maj, mens resten følger fra august og frem mod 2023. Der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår togene og X-busserne følger med.

NT er stolt af at være nordjydernes trafikselskab og stolt af regionen ligesom de fleste nordjyder. Den nye visuelle identitet har derfor også fundet inspiration i den nordjyske natur, kysten og det særlige lys, der findes i Nordjylland. Konceptet hedder derfor ”Himmel og Horisonten”, og den gule stribe understreger bevægelse og er samtidig en reference til horisonten.


Fakta om NT:

  • NT’s flåde består af 435 busser, 21 tog og ca. 800 personvogne, der varetager flextrafikken
  • Togene transporterer over 2,7 millioner passagerer årligt
  • Busserne har over 30 millioner påstigere årligt
  • Flextrafikken har 1,6 millioner brugere årligt