NYHEDER 21. SEP 2023 KL. 09:36

Ny generation af intelligent prioritering får Movias busser hurtigere frem

Af: Redaktionen

Når vejene sander mere og mere til i biler og lastbiler, får busserne også sværere ved at komme frem. Derfor har Movia i samarbejde med andre partnere i projektet "Grøn Bølge for Busser" udviklet, testet og demonstreret forskellige intelligente busprioriteringsløsninger, der optimerer og koordinerer trafiksignaler - så de forsinkede busser glider nemmere gennem trafikken.


Der er behov for at finde på bæredygtige og innovative løsninger på de trafikale udfordringer, så den kollektive transport bliver mere attraktiv og effektiv. Én af løsninger er busprioritering. I dag kan busser i flere lyskryds forlænge det grønne signal - efter først-til-mølle-princippet. Med intelligent prioritering vægtes buslinjer indbyrdes, og efter om de er for tidligt/forsinket i forhold til køreplanen.

I en forsøgsperiode har Movia og andre samarbejdspartnere afprøvet intelligent busprioritering på en delstrækning på Nørrebrogade i København, ved et større kryds i Ballerup og ved DOLL i Albertslund kommune. Og nogle af projekterne har givet positive resultater.

Evalueringsrapporten viser, at med den intelligente form for busprioritering kan busser, der er forsinkede i forhold til køreplanen, anmode om at blive prioriteret i et signalanlæg. Busser med en højere prioritetsscore vil blive prioriteret højere end busser med en lavere prioritetsscore, også selvom deres anmodning kommer senere.


Med grøn bølge kommer busserne bedre frem
På Nørrebrogade i København har projektet eksempelvis haft fokus på at optimere det eksisterende busprioriteringssystem. Resultaterne viser, at den intelligente busprioritering virker i København på teststrækningen i forhold til den traditionelle busprioritering, som er baseret på et først-til-mølle-princip.

For de højest prioriterede buslinjer som 5C, 350S og 1A viser resultaterne, at busserne kommer bedre frem i forhold til den samlede rejsetid og pålidelighed. Selvom der i forvejen er basis-busprioritering her, viser målingerne, at den intelligente busprioritering virker på den korte vejstrækning med i alt otte signalanlæg. Hvis det skaleres op til de cirka 170 signalanlæg i København, hvor der i dag er en basis-busprioritering, vil gevinsterne sandsynligvis være større.

Arbejdet med den intelligente busprioritering bunder i et ønske om at gøre den kollektive trafik endnu mere attraktiv og effektiv, så flere vælger den fremfor bilen og dermed reducerer trængsel og CO2-udledning. På sigt vil en prioritering også kunne ske i forhold til, hvor mange passagerer der er ombord på bussen.

Fakta
Grøn Bølge-projektet er gennemført i tre cases i Københavns Kommune, Ballerup Kommune og i DOLL ITS Living Lab i Albertslund Kommune. I 2022 har projektgruppen udarbejdet en evaluering af de to cases i hhv. København og Ballerup Kommune - den kan man læse nærmere om her: Gate 21 - Grøn bølge for bussen

 It og teknologi Mobilitet