NYHEDER 30. SEP 2019 KL. 10:52

Ny jernbane over Vestfyn bliver opprioriteret

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen følger i forbindelse med det kommende forslag til finanslov for Kongeriget Danmark for 2020 op på Togfonden og lægger op til at indbudgettere midler til at anlægge en cirka 35 kilometer lang ny elektrificeret jernbane over Vestfyn. Derudover fremsætter S-Regeringen et nyt lovforslag, der giver transportministeren den juridiske bemyndigelse til at anlægge en ny elektrificeret jernbane med dertil hørende anlæg over Vestfyn fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart

S-Regeringens prioritering af projektet vil også fremgå af regeringens lovprogram, som bliver offentliggjort tirsdag.

- Jeg er meget glad for, at vi som regering melder klart ud, at vi prioriterer jernbanen over Vestfyn. For den vil betyde kortere rejsetid for passagererne, ligesom den både vil bidrage til at effektivisere og modernisere banenettet og samtidig sikre mere robusthed i togsystemet ved sporarbejde og nedbrud. Jeg håber derfor, at vi får opbakning til både finanslovsforslaget og lovforslaget, så vi kan komme skridtet videre mod at anlægge jernbanen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Den nye bane over Vestfyn vil reducere rejsetiden for persontog i kraft af en fire kilometer kortere jernbanestrækningen og muligheden for at køre med hastigheder på op til 250 km/t. Samtidig vil den nye jernbane frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn og dermed give bedre mulighed for afvikling af især regional persontogstrafik på strækningen. Den nye strækning vil også give mere robusthed i togsystemet ved sporarbejde med videre.

Med finanslovsforslaget og lovforslaget følger S-Regeringen op på aftalen om en moderne jernbane, der er en udmøntning af Togfonden fra januar 2014, som Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten står bag.

Der afsættes på finanslovsforslaget 147 millioner kroner i 2023, således at anlægget af banen vil kunne påbegyndes i 2023.