NYHEDER 19. MAR 2020 KL. 10:54

Ny pulje skal fremme cykelparkering i forbindelse med kollektiv transport

Af: kollektivtrafik

Folketinget har i år afsat en pulje på 50 millioner kroner til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der administrerer puljen, som blandt andet skal bidrage til at forbedre cykelparkeringsforholdene ved stationer, skabe tryghed ved cykelparkeringspladserne samt fremme brugen af el-cykler og el-ladcykler og dermed styrke sammenhængen mellem cykling og kollektiv trafik

Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan ansøge om puljens midler til et projekt. Der er også mulighed for at indgå i et samarbejde med andre parter om et projekt. Ansøgeren skal selv bidrage med mindst 50 procent af udgiften til projektet.

Ansøgningen skal bestå af en projektbeskrivelse og et budget for projektet. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside ligger der nogle skabeloner, der kan anvendes i den forbindelse.

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete. Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af projektets hovedformål
 • Beskrivelse af det konkrete projekt 
 • Beskrivelse af forventede resultater og effekter af projektet
 • Projektets budget 
 • Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier: 

 • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene.
 • At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering.
 • At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold.
 • At flest muligt får gavn af projektet.
 • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
 • At projektet koordineres med relevante aktører.
 • At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen. Planen skal være vedlagt ansøgningen

Ansøgningsfristen forventes at blive 14. august 2020.

Bekendtgørelsen for puljen er forsinket på grund af den aktuelle situation med coronavirus. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil komme med nærmere information, når der er nyt.

Interesserede kan læse mere her:

 SENESTE NYT

NYHEDER 31. MAR 2020 KL. 10:57
Metroen åbnede i stilhed

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE