NYHEDER 9. JAN 2019 KL. 11:28

Ny strategi skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet

Af: kollektivtrafik

Transportministeriet lancerede mandag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren. Strategien skal blandt andet styrke den digitale infrastruktur på transportområdet

VLAK-Regeringen lancerede i maj sidste år en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der betød, at der skulle udarbejdes seks målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed.

De seks strategier fordeler sig på:

  • Sundheds
  • Finans
  • Energi
  • Tele
  • Søfart
  • Transport

Der er nu udarbejdet en specifik strategi for cyber- og informationssikkerheden på hvert af disse områder.

Transportsektorens strategi indeholder 12 initiativer, der skal danne ramme om en prioriteret og målrettet indsats over de næste tre år. Strategien skal øge den tekniske robusthed i transportsektorens digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos myndigheder og virksomheder samt styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af transportsektorens aktører. 

- Transportsektoren er i stigende grad afhængig af digitale løsninger. Det giver os nye muligheder for bedre og mere effektiv transport, men der følger også nye udfordringer, som sektoren skal tage alvorligt, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Ministeren ønsker et tæt samarbejde med branchen om at håndtere udfordringerne.

- Det er vigtigt, vi sikrer, at myndigheder og virksomheders sikkerhedstiltag kan stå mål med de udfordringer, som den digitale udvikling giver. Jeg ser derfor frem til at gå i tæt dialog med de relevante brancheaktører i forhold til at kunne arbejde målrettet for at højne cyber- og informationssikkerheden i transportsektoren, siger han.

 

Strategi for cyber- og informationssikkerhed 2019-2021 i transportsektoren kan læses her:

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE