NYHEDER 18. DEC 2020 KL. 14:07

Skiftedag 13. december 2020: Ny togkontrakt giver Arriva større frihedsgrader – på nogle punkter

Af: Mikael Hansen

Overtagelsen af to nye togstrækninger og afgivelse af en tredje er kun en del af den mobilisering, som Arriva har foretaget op til skiftedagen den 13. december 2020. I denne artikel beskrives et udvalg af de forberedelsesområder, som fortrinsvis er foregået ”bag gardinet”.


Da Arriva vandt statens tredje togudbud i december 2018, var der kun på overfladen tale om at genvinde kontrakten. Hovedparten af togstrækningerne var godt nok de samme, men der var lagt to togstrækninger til, trukket én fra, og så var udbudsbetingelserne ganske anderledes. En lang række detaljerede kvalitetskrav og servicemål var fjernet til fordel for langt større frihedsgrader – og en hård priskonkurrence. Tilbudsprisen var det afgørende konkurrenceparameter.

 

Revurdering af services

-De nye vilkår betød, at vi i Arriva måtte revurdere en lang række elementer og services i vores markedstilbud, fortæller Thomas Rosendal, projektleder i Arriva Tog. Han forklarer:

-Alt er blevet vurderet ud fra et rent forretningsmæssigt kriterium: Gavner et givet element forretningen? Driver det kun omkostninger eller medvirker det til at tiltrække flere passagerer? Gavner det passagertilfredsheden?

Thomas Rosendal giver to eksempler: Arriva har besluttet at fastholde at stille WIFI til rådighed for de rejsende i alle tog. Det blev vurderet som en vigtig service for mange passagerer. Modsat er det gået med de betjente salgskontorer. Han siger:

-I den tidligere kontrakt forpligtede Arriva sig til at have 10 betjente billetsalg samt før rejsekort blev indtroduceret på markedet ca. lige så mange agentsalgssteder. I forbindelse med overgangen til den nye kontrakt hvor der ikke er krav om betjent salg har vi lukket de sidste billetsalgssteder. De digitale kanaler har i den grad overtaget billetsalget og det med Rejsekortet og Arrivas app som de vigtigste. I  slutningen af den gamle kontraktperiode har vi haft en gradvis nedtrapning af de betjente salgssteder efter aftale med Transportministeriet.

-Det er ikke motiverende eller meningsfyldt at arbejde et sted, hvor der bliver længere og længere mellem kunderne, sådan endte det desværre med at blive på flere salgssteder.

 

Farvel til strækningen Holstebro-Skjern

Overdragelsen af togstrækningen Holstebro-Skjern til Midtjyske Jernbaner og Midttrafik gjorde det helt nødvendigt at starte fra bunden med nye køreplaner og nye vognløb for togsættene.

-Den planlægningsopgave kunne vi selv løse men, der var behov for et tværgående projekt med DSB, Midttrafik og Rejsekort/Rejseplanen for at få omorganiseret billetsalget på strækningen Holstebro-Skjern og sikre sammenhæng til de tilstødende baner, fortæller Thomas Rosendal og forklarer:

-Midttrafiks takster skulle gælde på strækningen, men for Arriva og de øvrige parter var det også vigtigt at det fortsat var nemt at købe billetter til togrejser på tværs af operatører. Vi tænkte blandt andet på de passagerer, der rejser langt på hele eller dele af strækningen Esbjerg - Struer eller veksler imellem at rejse lokalt, regionalt og landsdækkende. Understøttelse af selskabernes respektive trafikkontrakter såvel som principperne i Takst Vest-samarbejdet og systemmæssige bindinger i rejsekortsystemet gjorde opgaven kompleks og leverancen tidspresset. I den sidste ende lykkedes det at få omstillet salgsinfrastrukturen til parternes tilfredshed og kundernes bedste.

 

Overtagelsen af strækningerne Fredericia-Herning-Struer og Odense-Svendborg

Hvorfor blev de to nævnte togstrækninger inkluderet i togudbuddet i 2018? Set udefra kan man især undre sig over Svendborgbanen, som ikke har forbindelse til de øvrige Arriva-strækninger. Begrundelsen er en politisk beslutning fra sommeren 2017, hvor begge strækninger blev placeret i den kategori af baner, som ikke skal elektrificeres. Udbuddet samlede alle statslige togstrækninger, som ikke skal elektrificeres.

Som byder har Arriva alene forholdt sig til selve togdriften på de udbudte strækninger.

-Den nok mest komplicerede del har været købet og overtagelsen af 20 Desiro-togsæt fra DSB inklusive videresalget af fire togsæt til Midtjyske Jernbaner, fortæller Thomas Rosendal og fortsætter:

-Ikke at personalesiden af overdragelsesprojektet har været triviel, men de mange tekniske aspekter ved at skulle inkorporere nyt materiel i flåden og forberede vedligehold og fremføring på driften af de nye tog har været en hjørnesten. Desiro er en ny togtype for Arriva, selv om de i det ydre ligner vores LINT-tog. Arriva har planlagt at bruge begge togtyper på de jyske strækninger, og det har krævet en stor indsats indenfor efteruddannelse af både lokomotivførere og håndværkere ligesom værksted og lagre i Struer har måttet ombygges.

 

Personalet

Der er overdraget 33 lokomotivførere fra DSB til Arriva i Odense og 10 i Struer på forskellige betingelser. Hertil kommer 3 togførere og en leder i Odense samt 3 togførere i Struer.

Virksomhedsoverdragelsesloven har været i kraft ved overdragelsen men den er blevet suppleret af en frivillighedsaftale i Odense, som har givet rum for udlån af tjenestemænd frem for tvangsoverførsel af ufrivillige overenskomstansatte.Thjomas Rosendal siger:

-Vi har med glæde konstateret at vores frivillighedsmodel i Odense ligner en stor succes. Vores model har sikret os nogle topmotiverede medarbejdere, der aktivt har valgt os til.

-Lidt anderledes har det været med de ni håndværkerne fra DSB’s togværksted i Fredericia, som med overdragelsen er sikret arbejde for os i Struer. De er blevet virksomhedsoverdraget, og det står allerede nu klart, at det ikke bliver alle ni, der kommer til at arbejde i Struer. Dertil er de geografiske afstande for meget imod os.

 

Nye grænseflader på stationer

En anden nyhed i den nye Arriva-kontrakt er en ændring i ansvaret for stationer og stationsdrift. Nu er det DSB, der står for drift og vedligeholdelse på alle stationer uanset om de togbetjenes af Arriva alene eller af Arriva og DSB og/eller andre operatører – fra billetmaskiner til snerydning. Hidtil har Arriva lejet stationerne af DSB og stationsdriften har fulgt med det at være forretningsførende på stationerne.

-Arriva ser nogle opmærksomhedspunkter i den nye model, blandt andet omkring ansvarsfordelingen, siger Thomas Rosendal og forklarer videre:

-Vi oplever et godt  samarbejde med DSB, og vi er helt sikkert fælles om at ville det bedste for de rejsende, men det er en ny situation for os at vi er underlagt en anden virksomheds standarder for servicemål og fejlretning uden den store mulighed for at kunne påvirke det.  

-En fælles model for hittegods er ikke fundet, og på det område er der derfor også en snitflade for kunderne at forholde sig til. Hvis noget er glemt i et tog, er hittegodshåndteringen Arrivas ansvar, Hvis man derimod glemmer noget på en bænk eller taber noget på perronen, er det DSB’s hittegodskontor, man skal spørge.

- Til gengæld har vi indgået en aftale med DSB om, at de skal håndtere bestilling og udførelse af handicap assistancer i Arrivas tog, fortæller Thomas Rosendal.

 

Fornyelse af sikkerhedscertifikatet

Og ja, Arrivas tog startede driften helt planmæssigt om morgenen søndag den 13. december 2020.

Bag dette tilsyneladende enkle faktum gemmer sig dog endnu et stort og minutiøst stykke forberedelsesarbejde, som for omverdenen er foregået  ”bag gardinet”: Erhvervelsen af et fornyet sikkerhedscertifikat, som omfatter nye og velkendte togstrækninger, nye og kendte togtyper samt et nyt set-up for togvedligehold.

-For første gang har vi modtaget vores certifikat fra ERA, det europæiske jernbaneagentur – dog uændret med Trafikstyrelsen som tilsynsmyndighed, forklarer Thomas Rosendal videre:

- Proceduren er særdeles ressourcekrævende med en stram tidsplan og en deadline, der ikke kan overskrides. Det var selvsagt en stor forløsning for os at få certifikatet vel i hus.

-Vi er meget glade for at have fået taget hul på den nye trafikkontrakt og glæder os til at byde alle kunder velkomne hos Arriva, slutter Thomas Rosendal.Billetter og takster Infrastruktur Jernbaner Køreplaner Operatører Trafikinformation