NYHEDER 16. SEP 2020 KL. 13:00

Odense Letbane ønsker at bruge reserver til at dække corona-regning

Af: Redaktionen

Odense Letbane har opgjort omkostningerne i forbindelse med covid-19. Da den samlede regning kan beløbe sig til op mod 70 millioner kroner, anmoder letbanen nu stat og kommune om at få frigivet midler fra de centrale reserver. Pengene skal blandt andet anvendes til 100 ekstra arbejdsmænd i gaderne, hvor anlægsarbejdet forventes overstået inden årets udgang. Letbanen forventes at åbne som planlagt næste efterår.


Ligesom næsten alle danske virksomheder er hårdt ramt på økonomien på grund af coronapandemien, står Odense Letbane også med en millionregning, der skal betales. Beløbet er opgjort til 50 millioner kroner. Dertil kan komme yderligere 20 millioner kroner i følgeomkostninger, fordi arbejdet nu skal forceres.

Men hvor mange andre virksomheder har haft brug for ekstraordinære hjælpepakker fra Folketinget, så er det en mulighed, at stat og kommune kan beslutte, at letbanens covid-omkostninger kan blive dækket af de reserver, som blev afsat ved projektets oprindelige finansiering. Derfor anmoder Odense Letbane nu stat og kommune om 70 millioner kroner fra de såkaldte centrale reserver. Det svarer til knapt halvdelen af de centrale reserver.

- Covid-situationen har ramt vores transportleverandør - spanske Comsa - som på grund af en række covid-relaterede hændelser og omstændigheder ikke blot er blevet ramt på pengepungen - også arbejdet er blevet forsinket. Comsa har haft problemer med at få de nødvendige anlægsfolk til Danmark, og de har heller ikke kunnet få nødvendigt udstyr til Odense. Samtidig har de måttet tage nye arbejdsmetoder i brug med at arbejde i små teams for at holde afstand mellem arbejderne. Alt i alt har det kostet på fremdriften, og den forsinkelse skal nu indhentes, forklarer adm. direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær.

Odense Letbane har således netop underskrevet en aftale med Comsa, som betyder, at Comsa allerede har mandet op med 100 mand. De mange ekstra arbejdsfolk i gaderne skal færdiggøre anlægsarbejdet på hele strækningen inden årets udgang. Det er også aftalt, at det i starten 2021 skal være muligt at køre et letbanetog fra Tarup til Hjallese. Derefter udvides testkørslerne til hele strækningen.

- Med aftalen tyder alt nu på, at vi kan åbne letbanen som planlagt i september 2021. Det er jeg overordentligt tilfreds med. Både fordi det er det, vi har stillet vores ejer Odense Kommune i udsigt, og fordi en forsinkelse af projektet på for eksempel tre måneder ville have kostet omkring det dobbelte. Der er jo betydelige udgifter forbundet med at forlænge projektet - og dermed have ekstra udgifter til både materialer, maskiner og løn til personalet hos entreprenørerne og hos os som bygherre. Så en forcering af arbejdet er klart den økonomisk mest fordelagtige løsning, fortæller Mogens Hagelskær.

Letbanens anmodning om midler fra de centrale reserver i forbindelse med covid-situation vil ikke ramme skatteborgerne på pengepungen, da de centrale reserver til letbanen allerede blev afsat ved projektets finansiering.Corona Letbaner/Metro Økonomi