NYHEDER 27. MAR 2020 KL. 11:55

Opfordring: Besøg ikke Anholt i påsken

Af: kollektivtrafik

For at mindske risikoen for smitte med corona-virus indføres der fremover begrænsning på passagerantallet på Grenaa-Anholt-færgen, så der højst kommer 35 passager med på hver sejlads. Pladserne er fortrinsvist reserveret til øens egne beboere. Opfordringen fra Norddjurs Kommune er klar: Vent med at besøge Anholt, til corona-epidemien er drevet over


Norddjurs Kommune har gennem Østjyllands Politi fået retningslinjer i forhold til, hvordan bestemmelserne i en ny bekendtgørelse, der skal være med til at begrænse spredningen af corona-virus i Danmark, skal fortolkes.

Bestemmelsen handler om, hvor mange personer der maksimalt må være i et lokale pr. fire kvadratmeter gulvareal. Disse regler tages nu i brug for at begrænse antallet af passagerer på Grenaa-Anholt færgen for derigennem at mindske risikoen for corona-smitte på øen.

Omfanget af opholdsarealerne på Anholt-færgen betyder, at der fremover højst tages 35 passagerer med pr. sejlads, hvilket er en markant begrænsning i forhold til den hidtidige begrænsning på 100.
 Pladserne forbeholdes først og fremmest øens fastboende med nødvendige ærinder på fastlandet. Det samme gælder fastboende, der skal hjem til øen.

- Anholt er en smuk, men også sårbar og isoleret ø. Af de cirka 130 fastboende er omkring 50 personer over 65 år gamle. Dem skal vi passe godt på i denne tid. Vi skal samtidig sikre, at øens beredskab, specielt ift. sundhed og omsorg, ikke påvirkes negativt af corona-virus, siger borgmester Jan Petersen (S).

Han har samtidig en klar opfordring til de mange, som holder af Anholt og besøger øen - eksempelvis i ferier:

- Vent med at besøge Anholt både på nuværende tidspunkt og for eksempel i påsken til vi er på den anden side af den nuværende situation. Øen er der stadig, når krisen er ovre, og så vil vi glæde os til at tage imod turister og sommerhusejere igen på Danmarks mest unikke ø, siger han.Corona