NYHEDER 28. JUN 2024 KL. 05:00

Overhalingsspor ved Kalvebod indgår i ny aftale om EU-støtte

Af: kollektivtrafik

EU-Kommissionen underskrev lørdag 15. juni en ny aftale om EU-støtte på op til 319 millioner kroner til etablering af to overhalingsspor ved Kalvebod mellem København Syd Station og Ørestad. Der er allerede tildelt op til 26 millioner kroner til forundersøgelserne af samme projekt. Projektet er en del af Aftalen om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget indgik i sommeren 2021


Støtten er givet under EU’s infrastrukturprogram, Connecting Europe Facility (CEF) i forbindelse med en ansøgningsrunde for infrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte den civile og militære transportinfrastruktur. Etablering af overhalingsspor ved Kalvebod vil sikre mere kapacitet på den sydlige jernbanekorridor via København Syd Station (tidligere Ny Ellebjerg) og Københavns Lufthavn og blandt andet bidrage til muligheden for transport af tunge militære køretøjer over Øresund.

- Investeringerne i Øresundsbanen sikrer, at der ikke vil være kapacitetsudfordringer eller flaskehalse på den danske del af Øresundsbanen, heller ikke efter Femern Bælt-forbindelsen åbner. Det er positivt, at EU støtter med så stort et beløb, for kapaciteten omkring Øresund får stadig større betydning. Både for passagerer og varer, men også for muligheden for at transportere militære køretøjer på tværs af landegrænsen, siger transportminister Thomas Danielsen (V).


Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen er trods den relativt korte strækning en af de vigtigste korridorer i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt ligeledes infrastrukturen omkring Københavns Lufthavn Station, så der bliver plads til flere passager- og godstog frem mod åbningen af Femern Bælt-forbindelsen i 2029, hvor der forventes en øget trafik på banen.