NYHEDER 20. APR 2021 KL. 12:00

TØF & KTF webinar: Passagererne skal tilbage i kollektiv trafik

Af: Mikael Hansen

Passagererne skal tilbage i kollektiv trafik

Der var enighed blandt webinarets tre oplægsholdere om, at kollektiv trafik er og skal være en helt afgørende del af samfundets transportsystem. Passagererne skal vindes tilbage med en bred vifte af målrette kommunikation, serviceforbedringer og investeringer.


Webinaret den 15. april 2021, arrangeret af Transportøkonomisk Forening (TØF) og Kollektiv Trafik Forum (KTF), fokuserede på, hvordan den kollektive trafiksektor kan få passagererne tilbage i busserne, togene, metroen og letbanen efter Corona-krisen, som man nu kan se en ende på.

Denne første artikel af tre om webinaret refererer indlægget fra branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

 

Erhvervslivet ønsker en velfungerende kollektiv trafik

Michael Svane indledte med at slå fast, at erhvervslivet lægger stor vægt på en udbygget og velfungerende kollektiv trafik. Der er et klart ønske fra virksomhederne om mere kollektive trafik – bedre geografisk dækning og flere afgange.

-Kollektiv Trafik må ikke blive en niceprodukt i transportsektoren. Det er et problem, at kollektiv trafik er blevet relativt dyrere end biltrafikken i de seneste 10 år – tendensen fandtes også tidligere, forklarede Michael Svane for fortsatte:

-Det er vigtig forklaring på passagerfaldet i kollektiv trafik – før Coronakrisen.

Michael Svane gjorde også opmærksom på, at 38 procent af husstandene i Danmark ikke råder over en bil. 14 procent af befolkningen og 10 procent af virksomhederne har en større afstand end 1 kilometer til nærmeste busstoppested eller station.

Michael Svane fortsatte:

-Coronakrisen har kun gjort det værre med et passagertal på 50-70 procent af situationen før corona. Egentlig er det bemærkelsesværdigt, at så mange har holdt ved trods myndighedernes anbefalinger af at lade være med at bruge kollektiv trafik.

-Det er måske dette, der giver grund til optimisme, og der er virkelig brug for, at myndighederne vender kommunikation om, når coronakrisen kan afblæses, og fortæller at kollektiv trafik er det sikre og fornuftige transportvalg.

Michael Svane understregede den samfundsmæssige fornuft i at prioritere kollektiv trafik:

-Det er vigtigt at fastholde en god mobilitet i samfundet. Trængsel koster allerede i dag samfundet milliarder i spildtid. DI’s beregninger siger, at trængslen i dag koster 26 milliarder kroner om året. Hvis biltrafikken vokser med 10 procent frem til 2030 vil den regning forøges med over 2 milliarder kroner. Økonomien er ikke den eneste skadesfaktor af øget trængsel. Godstransport bliver f.eks. mindre effektiv og pålidelig, og det bliver sværere at nå klima- og miljømålene.

 

Seks punkter i DI’s oplæg til en bedre kollektiv trafik

Michael Svane refererede herefter til DI Transports oplæg ”Sådan styrker vi den kollektive transport”, som har seks hovedpunkter:

  • Sikr flere afgange, afgange til tiden og kortere rejsetid
  • Styrk den samlede rejse
  • Skab lavere priser og bedre produkter
  • Giv bedre adgang og kobling til kollektive transport
  • Gør kollektiv transport CO2-neutral
  • Tænk kollektiv transport langt ud i fremtiden

 

Michael Svane uddybede tre af disse punkter:

-Kollektiv transport skal være mere effektiv. DI har foreslået at afsætte 22 milliarder statslige kroner i de næste ti år til investeringer i kollektive trafik. I byerne handler det om mere højklasset kollektiv transport – metro, letbaner og BRT – men også mere  busprioritering. Også den landsdækkende jernbanetransport skal styrkes – bl.a. til aflastning af motorvejsnettet.

-Der er brug for at se på takststrukturen, så prissætningen bliver mere fleksibel. Fleksible pendlerprodukter vil være et vigtig skridt overfor de mange, som i coronatiden har arbejdet hjemmefra, og som måske vil fortsætte med at gøre dethelt eller delvis. Billigere rejsekort til unge står også højt på ønskesedlen.

-Kollektiv trafik skal kobles bedre til andre transportformer som cykler, delebiler, samkørsel og flextrafik. Der er brug for at skabe én samlet platform for dette koordineringsarbejde.

Michael Svane sluttede med at understrege betydningen af en fælles og koordineret kommunikationsindsats, når coronakrisen er overstået:

-Med den rette indsats kan vi få danskerne tilbage i den kollektive trafik!

 

Webinaret havde 80 deltagere og kan genses her. 

 Billetter og takster Corona Mobilitet Trafikselskaber